'We schrijven historie'. Gemeenteraad is trots op eigen pakket lastenverlichting

De raadfracties van Ooststellingwerf zijn het unaniem eens over de totale besteding van 1,25 miljoen euro voor lastenverlichting in het jaar 2023. Daarnaast gaat nog eens vier ton aan overgebleven coronagelden naar het MKB. Dat de raad het samen zo eens was noemde D66 dinsdagavond tijdens de raadsvergadering historisch.

Ignas Minnema (D66).

Ignas Minnema (D66). Screenshot

Het regende dan ook complimenten voor de samenwerking tussen alle fracties in de gemeenteraad. Trots waren de raadsleden dat vlak voor kerst in grote eensgezindheid een pakket aan maatregelen kon worden vastgesteld om de samenleving de koude wintermaanden door te helpen. De begroting van de gemeente bood ook die ruimte. Bart Polpe van de PvdA zei dat hij wel een gat in de lucht kon springen. “Geweldig”. Het pakket geeft ook volgens Thomas Wiebe Swart van het CDA warmte in deze kille wereld. ,,Samen hebben we gekeken naar oplossingen. Hopelijk kunnen we ook met een open blik kijken naar de toekomst, dat initiatieven worden gedeeld.”

‘Proces smaakt naar meer’