Vragen over zonnepanelen Biosintrum. ‘Waarom wordt er na plaatsing een aanvraag gedaan voor krediet?'

Ook in het ontwerp van het Biosintrum waren de zonnepanelen al onderdeel van het plan. Eigen foto

De raadsfractie van StellingwerfPLUS wil opheldering over een krediet voor zonnepanelen op het Biosintrum.

Die zonnepanelen liggen er al op. Toch besloot het college daarna in mei over te gaan tot aanschaf van de zonnepanelen op het Biosintrum. Hiervoor werd 70.000 euro beschikbaar gesteld. De fractie van StellingwerfPLUS stelt daar nu schriftelijke vragen over.

Krediet

‘Waarom wordt er na het plaatsen van de zonnepanelen op het Biosintrum een aanvraag gedaan voor een krediet aanschaf zonnepanelen Biosintrum?’ De fractie wil ook weten wie er destijds toestemming heeft gegeven zonnepanelen te plaatsen op het Biosintrum en wat daarover is afgesproken. Verder wordt gevraagd naar de onderbouwing van de kosten.

Certificaat

De zonnepanelen maken volgens het college onlosmakelijk deel uit van het gebouw, zijn noodzakelijk om te kunnen (blijven) voldoen aan de vereisten voor het certificaat Breeam Outstanding en komen voor rekening van de eigenaar. Tot op heden is geen leasecontract tot stand gekomen, evenmin is voor de zonnepanelen betaald. Het leasen zou bijna 7000 euro per jaar hebben gekost. ‘Met een installatiebedrijf kan overeengekomen worden om de panelen voor een bedrag van € 70.000,00 exclusief btw over te nemen in plaats van deze te leasen.’

Subsidie

Daarbij kan een SDE subsidie worden overgenomen en kan de gemeente tot en met 2034 een jaarlijkse subsidie van zo’n 800 euro tegemoet zien, waarvan de hoogte afhankelijk is van het energieverbruik en de teruglevering. De aanschaf van de zonnepanelen leidt volgens het college tot een incidentele last van € 70.000,-. ‘Deze kosten worden echter ruimschoots overtroffen door de structurele besparing.’