Voorzichtig meer ruimte om te bouwen

Bouwen. Pixabay

Er zijn nog geen nieuwe bouwafspraken met de provincie, maar het college krijgt het toch al gedaan dat vooruitlopend daarop voor heel kleine projecten toestemming wordt verkregen. Dat bleek uit antwoorden op vragen van de fractie van StellingwerfPLUS.

Die fractie verbaasde zich over het nieuws dat het voormalige bankgebouw aan de Quadoelenweg in Oosterwolde verbouwd mag worden tot meerdere appartementen. Volgens raadslid Niels van den Berg kreeg tot zijn verbazing een ondernemer die een voormalige elektronicazaak op de Nanningaweg wilde verbouwen geen toestemming. Dat lijkt op willekeur, zo was de boodschap. Maar wethouder Fimke Hijlkema sprak dat tegen. Er begon tijdens de aanvraag over het bankgebouw net wat schot te komen in de onderhandelingen met de provincie. Doel is het realiseren van meer woningen dan eerder is afgesproken. Die ruimte was er eerder bij die andere afgewezen aanvraag nog niet.

Kleine aantallen

Vooral binnenstedelijk bouwen biedt ruimte voor Ooststellingwerf, zo is de verwachting van het college. Vooruitlopend op de nieuwe afspraken met de provincie kan volgens de wethouder af en toe al een projectje worden voorgelegd aan de provincie. ‘Het gaat om kleine aantallen.’ Die woningen worden dan meegeteld in het nieuwe woningbouwprogramma. De wethouder wil als er meer duidelijk is alle mensen actief benaderen, die zich eerder zonder succes met bouwplannen bij de gemeente hebben gemeld. ’En als zich nu iemand meldt gaan we in gesprek, dan hebben ook plaatselijk belangen al gedaan.’ De commissie vond het wel wat vreemd om nu te horen dat er ineens blijkbaar toch meer mogelijk is.