Ellen Dekker voor haar boerderij in Spanga.

'Visie ontbreekt' in het aangepaste veenweideprogramma voor huiseigenaren met funderingsschade

Ellen Dekker voor haar boerderij in Spanga. Foto Rob de Wind

Voor huiseigenaren met funderingsschade biedt het aangepaste veenweideprogramma nog altijd weinig houvast. Dat zeggen bewoners van de Groote Veenpolder, waar problemen zijn met meerdere huizen.

De waterpeilen zijn de laatste tientallen jaren steeds verlaagd. Houten funderingen zijn daardoor droog komen te staan, met rotting als gevolg. ,,Het programma is karig”, zegt Ellen Dekker, die met haar man en vijftienjarige tweeling in een wegzakkende boerderij in Spanga woont. Herstel van de fundering kost 450.000 euro. Als er geen maatregelen worden getroffen, stort het huis binnen nu en vijf jaar in.

,,Ik had graag een visie willen zien waardoor mijn gezin en anderen die in de Groote Veenpolder wonen, weer toekomstperspectief krijgen. Die visie ontbreekt. Voor zeven van de tien gezinnen in onze Bewonersgroep Funderingsaanpak is het code oranje of rood.”

Compensatie

Komt er, vraagt ze zich onder meer af, nog serieuze compensatie voor bewoners als zij? ,,Ik lees dat nergens terug. Het is mooi dat er op korte termijn wordt gekeken naar wat er voor urgente funderingsschadegevallen kan worden gedaan, maar als het bij leningen blijft, dan schieten we daar weinig mee op. Stel je voor dat ik een deuk in jouw auto rijd. Dan kan ik toch niet een lening als oplossing aandragen? Dan word je niet blij.”

Rob de Wind, eigenaar van een boerderij in Munnekeburen, wil best deels bijdragen aan het schadeherstel (kosten: zo’n 150.000 euro) van zijn woning. ,,Maar we verwachten ook dat de overheden over de brug komen. Zoals er voor de boeren in het veenweidegebied compensatie komt omdat ze op een andere manier moeten gaan werken, zo moet die er ook zijn voor bewoners die met schade te maken hebben.”

In het veenweideprogramma staat dat bewoners primair verantwoordelijk blijven voor funderingsherstel. Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân en gedeputeerde Douwe Hoogland waren vrijdag bij De Wind op bezoek. ,,Dat heb ik zeer gewaardeerd”, zegt hij. ,,Het laat zien dat ze het serieus nemen. We hadden een open en prettig gesprek. Nu is aan hen om ook daadwerkelijk met een geschikt voorstel te komen.”

Funderingstafel

Ellen Dekker vindt de komst van een funderingstafel op zich positief. Daarmee geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan een motie van GrienLinks in december. Aan de funderingstafel krijgen behalve experts ook bewoners een plek, zodat ze mee kunnen denken over oplossingen. In een brief van GS aan Provinciale Staten op 12 maart is onder andere te lezen, dat er aan tafel ‘ruimte moet zijn om ook te spreken over financiële bijdragen vanuit de overheden’.

,,Hartstikke mooi”, zegt Dekker, die ook bezoek kreeg van Hoogland en Van Weperen, ,,maar ik zeg er wel bij dat zo’n tafel niet nodig zou zijn geweest als wat sneller was geanticipeerd op problemen. Maar goed, ik kan straks in elk geval aangeven wat ik een goede aanpak vind en wat niet. Trouwens, het is de bedoeling dat ook boeren een plek aan tafel krijgen. Dan denk ik: wat wil je daarmee bereiken? Ik wil me niet tegen de boeren afzetten, maar we hebben andere belangen.”

Van de Nadort voorzitter

Wat de exacte samenstelling en de opdracht voor de funderingstafel wordt, wordt medio april duidelijk. Burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf wordt in elk geval de onafhankelijke voorzitter. ,,Het is een ingewikkeld probleem”, zegt hij. ,,Daar moeten we iets aan doen en daar wil ik mijn tijd en energie in steken. Als er een eenvoudige oplossing was geweest, was die al bedacht. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om geld.”