Vijf inwoners van Ooststellingwerf ontvangen een lintje

Martje Nanninga-Stavast, Bertus Rozemeijer, burgemeester Sandra Korthuis, Eelke Rijpkema, Marten Cruiming en zijn echtgenote Fokje Anna Cruiming-Mulder. Rens Hooyenga

Burgemeester Sandra Korthuis reikte dinsdagochtend op het gemeentehuis in Oosterwolde vijf Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van Ooststellingwerf.

Vier inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eelke Rijpkema (56) uit Makkinga is sinds 2002 bestuurslid, vrijwilliger, leerling-molenaar, molenaar en rondleider bij korenmolen De Weyert in zijn woonplaats. Hij was ook initiatiefnemer van het openluchtspel Kattinga. Verder was Rijpkema tussen 1992 en 2017 vrijwilliger bij volleybalclub Makkinga, tussen 2002 en 2012 secretaris van de plaatselijke ijsclub en van 2010 tot 2012 secretaris van Samen door een deur, een samenwerking tussen De Weyert en het naastgelegen museum Oold Ark.

Fokje Anna Cruiming-Mulder (75) uit Haulerwijk ontving een Koninklijke Onderscheiding onder meer voor haar activiteiten voor de protestantse gemeente Haulerwijk-Waskemeer, waar ze sinds 1995 diaken, ouderling, bezoekmedewerker en preses van de vrouwenvereniging is. Ook was Cruiming-Mulder in 1998 grondlegger en beheerder van de Stichting Actie Sri Lanka. Van 2006 tot 2021 was ze interieurverzorgster bij de Praktijk voor haptotherapie en coaching.

Marten Cruiming (78) uit Haulerwijk was in 2009 oprichter van Stichting Actie Sri Lanka. Daar is hij nu voorzitter. Sinds 1995 is Cruiming vrijwilliger bij de Protestantse gemeenschap Haulerwijk en sinds 2009 is hij vrijwilliger bij zwembad Haulewelle in zijn woonplaats.

Martje Nanninga-Stavast (82) uit Oosterwolde was tussen 1967 en 2017 vrijwilligster bij de plaatselijke EHBO-vereniging. Sinds 1997 is Nanninga-Stavast coördinator van de vrijwilligersinzet van Zuidoost Zorg. Ook is ze al 27 jaar coördinator van de vrijwilligers voor activiteitencentrum De Miente in haar woonplaats. Tussen 1976 en 2004 was ze koster van de gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Oosterwolde en sinds 1988 is ze koorlid en penningmeester Koren.

Ridder

Bertus Rozemeijer (71) uit Fochteloo werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1993 tot 2013 was Rozemeijer lid van het VBC Randmeren & Noordzeekanaal. Tussen 1984 en 1990 was hij secretaris van de Snoekstudiegroep en sinds 2005 is hij vrijwilliger visgids bij de Stichting doe een wens. Ook is Rozemeijer al 22 jaar vrijwilliger visgids bij Stichting De Opkikker.

Nieuws

menu