Vervoersprojecten krijgen extra jaar om zich te bewijzen

Scala

Het project DRIVE krijgt in 2022 een vervolg. Sinds 2017 bestaat DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar). Dit is een project waarbij vrijwilligers inwoners vervoeren met taxibusjes voor leerlingenvervoer, op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn.

DRIVE kent drie soorten vervoer: van en naar dagbesteding, noodzakelijke ritten (vervoer naar bijvoorbeeld GGZ of het ziekenhuis) en sociaal vervoer. Vanwege corona wordt er veel minder gereden. Daarom kon de gemeente op vervoersgebied niet experimenteren, ervaring opdoen en adviseren over een structureel vervolg. Om die reden wordt DRIVE in 2022 voortgezet, zodat er altijd een vervoersvangnet is voor inwoners.

Stellinghaven

DRIVE wordt ook ingezet voor dagbesteding zonder indicatie. Sinds maart is op Stellinghaven in Oosterwolde dagbesteding zonder indicatie gestart voor inwoners van Ooststellingwerf die te maken hebben met dementie. Binnenkort wordt deze vorm van dagbesteding geëvalueerd. DRIVE kan in ieder geval voorlopig als vangnet hiervoor fungeren.

Andere vervoerders

Sinds dit jaar kunnen inwoners ook gebruik maken van de PlusBus en de Griffioenbus. Dit systeem uit Opsterland en Weststellingwerf is maar voor een beperkt aantal inwoners aantrekkelijk. Beide soorten vervoer rekenen kilometers van deur tot deur; hoe verder gebruikers van de grens met de buurgemeenten woont, hoe duurder en minder aantrekkelijk het wordt. ANWB AutoMaatje is in november ingevoerd.

Keuzes maken

Na het opdoen van meer ervaring met (sociaal) vervoer is het tijd om keuzes te maken. Volgend jaar kan gebruikt worden om te kijken hoe DRIVE en AutoMaatje uitpakken, om daarna aanbevelingen te doen. Mocht er door corona (net als in 2020 en 2021) minder worden gereden, wordt het (opnieuw) een reële optie om de evaluatie op te schuiven en beide systemen in 2023 verder te verlengen.

Nieuws

menu