Vervoersproject DRIVE breidt taken uit

De samenwerking wordt gezocht met Automaatje van de ANWB.

De samenwerking wordt gezocht met Automaatje van de ANWB. Eigen foto

Oosterwolde - Vervoersproject DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) krijgt een vervolg en wordt uitgebreid. Vrijwilligers brengen nu inwoners naar de dagbesteding, eventueel met taxibusjes voor leerlingenvervoer, op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn.

DRIVE wordt ingezet voor knelpunten in het vervoer rondom dagbesteding en voor noodzakelijk vervoer, bijvoorbeeld naar GGZ, fysiotherapie of voor een afspraak in het ziekenhuis. Dit jaar wordt bekeken of DRIVE is om te bouwen naar een vangnetfunctie van sociaal vervoer voor de lage inkomens, voor bijvoorbeeld iemand die op bezoek wil bij familie of vrienden, een activiteit wil bezoeken of naar een indicatievrije dagbesteding wil. Ook nemen de chauffeurs incidenteel pakketten van de Voedselbank mee als inwoners niet over vervoer beschikken. Ook wordt er over gedacht inwoners naar het winkelcentrum in Oosterwolde te vervoeren.

Samenwerking

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht tot samenwerking met de Plusbus, de Griffioenbus en Automaatje. In de andere OWO-gemeenten is al langer een vervoersconcept actief dat lijkt op DRIVE. Daar rijden ook vrijwilligers, niet met taxibusjes maar met eigen aangeschafte bussen. De Plusbus is voor inwoners van Opsterland van 60 jaar en ouder die minder goed van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en voor inwoners met een lichamelijke beperking. De Stichting Griffioenbus verzorgt aangepast vervoer van deur tot deur voor gehandicapten, ongeacht hun leeftijd met of zonder rolstoel. Doelgroep zijn inwoners van Weststellingwerf in de leeftijd van 60 jaar en ouder, die moeilijk van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Dit geldt ook voor ziekenhuisvervoer.

Deelname aan Plusbus of Griffioenbus kost de gemeente niets. Ook gaat Ooststellingwerf met de ANWB in gesprek over hun concept AutoMaatje. Met dit concept rijden buurtgenoten voor minder mobiele buurtgenoten met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding.

Positief

In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan laagdrempelig, betaalbaar vervoer, zowel voor noodzakelijke contacten, ziekenhuisbezoek als sociale contacten. De mensen die gebruik maken van DRIVE zijn positief over het project. Zonder Drive kunnen zijn niet naar de dagbesteding. Dit levert hen zelf een zinvolle dagbesteding, contacten en ontspanning op en ontlast ook de partner als mantelzorger. Daarnaast gaan mensen vaak naar dagbesteding om opname zo lang mogelijk uit te stellen.

Vrijwilligers ervaren volgens Scala DRIVE als een zeer zinvolle invulling van vrijwilligerswerk. In 2020 is net als het jaar daarvoor één vrijwilliger doorgestroomd naar betaald werk.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor Wmo begeleiding, inclusief vervoer van en naar dagbesteding. Verschillende aanbieders gaven in 2017 aan dat de dagbesteding in gevaar komt. Deels door een groot aanbod aan aanbieders, maar voor een groter deel vanwege de tarieven. Om die reden richtte de gemeente DRIVE op.

Dagbesteding

In 2020 heeft DRIVE (met uitzending van januari en februari) alleen maar gereden voor dagbesteding. De andere vormen van vervoer (noodzakelijk en sociaal) zijn vanwege corona heel beperkt uitgevoerd.

Door corona wordt er naar verwachting ook het eerste halfjaar van 2021 minder gereden. De totale kosten voor DRIVE dit jaar worden geschat op ruim 30.000 euro. Daarbij is rekening gehouden met een halfjaar corona.