Vervanging transformator op sportpark Oostenburg levert clubs kostenbesparing op

De entree van sportpark Oostenburg aan de Veenhofweg, met rechts het (nu nog) korfbalveld van DIO.

De entree van sportpark Oostenburg aan de Veenhofweg, met rechts het (nu nog) korfbalveld van DIO. Google Maps

De inpandige transformator op sportpark Oostenburg in Oosterwolde wordt verwijderd en vervangen door een uitpandige bij de ingang van het sportpark.

Een transformator, of trafo, is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt voor het verhogen of verlagen van een wisselspanning en voor het scheiden van stroomkringen.

De gebruikers van de trafo (SV Oosterwolde, Tennisclub Oosterwolde, motorclub Eastwood en schietvereniging De Tjonger) krijgen zo een aansluiting voor kleinverbruik, waardoor hun kosten voor elektra structureel worden verlaagd. Ook wordt hiermee de teruglevering van stroom per gebruiker geborgd bij het plaatsen van zonnepanelen.

Sporthal

Medio jaren negentig van de vorige eeuw is in opdracht van de gemeente sportpark Oostenburg aangelegd en voorzien van een inpandige trafo met een grootverbruikersaansluiting en een te hoge capaciteit. Reden was dat er op termijn een nieuwe sporthal zou worden gerealiseerd op het sportpark. Dat plan is inmiddels achterhaald. De grootverbruikersaansluiting heeft hoofdgebruiker SV Oosterwolde en TCO, Eastwood en De Tjonger jarenlang veel geld gekost.

Duurzaam

SV Oosterwolde en TCO zijn druk bezig hun accommodaties te verduurzamen. Daardoor is een kleinverbruikersaansluiting voldoende. Voor de motorclub en de schietvereniging is een kleinverbruikersaansluiting sowieso genoeg.

Kosten

De gemeente draagt 25.000 euro bij voor het verwijderen van de inpandige trafo. De totale kosten bedragen 30.000 euro. SV Oosterwolde betaalt het verschil. De kosten voor het plaatsen van een nieuwe uitpandige transformator zijn voor netwerkbeheerder Liander. Dit traject is al opgestart.