Vertellers en kinderen vieren Wereldverteldag op basisschool

Verteldag obs De Boekhorst. Nelle Raaphorst vertelt over hoe het winterkoninkje aan zijn naam is gekomen.

Verteldag obs De Boekhorst. Nelle Raaphorst vertelt over hoe het winterkoninkje aan zijn naam is gekomen. Foto: Rens Hooyenga

In het kader van Wereldverteldag vertelden ‘Vertellers in Fryslân’ maandag verhalen op vijf basisscholen in Oosterwolde.

Leerlingen van in totaal 24 groepen van de Buttingaschool, de Boekhorst, De Toekan, De Akker en In de Kring kregen de verhalen van acht vertellers te horen.

Op Wereldverteldag vieren vertellers en luisteraars het vertellen van verhalen. Het fenomeen ontstond begin deze eeuw in Scandinavië en kreeg navolging over de hele wereld. Thema dit jaar was ‘Samen Sterk’ (‘Together we can’). Vertellers in Fryslân (V.i.F.) is in 2008 opgericht. Leden zien elkaar maandelijks om zich verder in het vak van verteller te bekwamen.