Versterken van biodiversiteit begint al 's ochtends heel vroeg

De belofte voor een Nieuwe Lente wordt gedaan tijdens een boerenbruiloft. Rens Hooyenga

Het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 2022 werd woensdag afgetrapt in Oosterwolde en Appelscha. Zo werd de deelname van het Fryske programma aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteit ondertekend.

De start van de dag was bij De Jongens van Outdoor in Appelscha. Al om 5.00 uur werd een wandeling gemaakt door het Drents-Friese Wold. Daarna opende gedeputeerde Douwe Hoogland de dag. Vervolgens ging het programma verder in het Biosintrum in Oosterwolde. Boer Sjoerd Miedema reist dwars door Fryslân met paard en wagen om een bijzondere belofte van Oosterwolde naar Tresoar in Leeuwarden te brengen: een belofte voor een Nieuwe Lente. Deze belofte werd in Oosterwolde gedaan tijdens een bruiloft tussen mens en natuur.

De tekst gaat verder na de foto

Versterken van biodiversiteit

Met het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 2022 zetten de verschillende partners in op het versterken van de biodiversiteit in Friesland om voor een beter leefgebied te zorgen voor kwetsbare soorten, zoals de otter, de noordse woelmuis, weidevogels zoals de grutto, maar ook bijzondere kikkersoorten, libellen, vissen en insecten.

Natuurinclusief werken

Om de biodiversiteit in Friesland te versterken willen partijen kennis ontwikkelen, bestaande kennis over biodiversiteit delen en inzetten op educatie. Daarnaast gaat het om het leggen van verbindingen tussen bestaande en nieuwe initiatieven, maar ook door verbindingen in het veld, bijvoorbeeld via bermen. Er wordt verder ingezet op natuurinclusief werken: het integreren van biodiversiteit en de aandacht daarvoor in andere opgaven die in Fryslân spelen, zoals de energietransitie of de Veenweideopgave. Dit programma wordt per jaar uitgewerkt in een jaarplan met concrete acties, zoals het maken van een handreiking over bodembiodiversiteit of het ontwikkelen van insectenprojecten. Voor het Herstelprogramma is 2,7 miljoen euro beschikbaar tot en met 2023.

Nieuws

menu