Verlenging fietspad Waskemeer

FOTO LOURENS LOOIJENGA

FOTO LOURENS LOOIJENGA

Er komt eenmalig 220.000 euro beschikbaar voor het aanleggen van een veilige fietsverbinding in Waskemeer. De raad heeft dat dinsdagavond besloten.

Wethouder Marian Jager stond positief tegenover het voortel van GroenLinks. Plaatselijk Belang en de middelbare school CSG Liudger hebben eerder al aangegeven dat de huidige situatie op de Leidijk in Waskemeer voor fietsers erg gevaarlijk is. Er zijn grote zorgen over de risico's die voetgangers en fietsers lopen door al het vrachtverkeer dat door het dorp rijdt.

De bochten zijn te krap en de weg is niet berekend op groot verkeer. De verdubbeling van de weg Drachten-Appelscha (N381) had moeten leiden tot minder vrachtverkeer, maar dat is niet gebeurd. Het zou gaan om zeker honderd vrachtauto's per dag die geen acht kilometer willen omrijden via Oosterwolde om in Haulerwijk te komen. Ook de ChristenUnie maakte zich daar grote zorgen over.

Het fietspad stopt bij het plaatsnaambord en dus de grens van de bebouwde kom. Dan moeten kinderen ineens de drukke weg op. Door het fietspad te verlengen kan daar wat aan gedaan worden. Bovendien is het volgens GroenLinks ook voor toeristen een verbetering.

Het CDA vond de veiligheid ook super belangrijk. Maar die fractie vond aanvankelijk het plan nog te weinig concreet uitgewerkt om er nu al mee in te kunnen stemmen. Dat deed het CDA uiteindelijk wel. Ook de PvdA worstelde daar mee, waar Ooststellingwerfs Belang wel direct akkoord was. GroenLinks benadrukte dat het een oud, dus bestaand plan is.

Maar er waren ook fracties die Waskemeer niet wilden voortrekken voor dorpen waar het ook nog steeds wachten is op fietspaden. D66 wees ook op die andere projecten, maar steunde het voorstel wel. De wethouder bood ruimte om ook andere wensen alsnog weer op de agenda te zetten en trok zo enkele fracties over de streep. Alleen Lokaal Sociaal Ooststellingwerf stemde uiteindelijk tegen.