Verjagen van roeken moet stoppen vanwege gevonden ei

Vrijwilligers Albert de Jong, Taeke van der Wal en Immie van der Wal (v.l.n.r.) richten met laserpennen op roeken.

Vrijwilligers Albert de Jong, Taeke van der Wal en Immie van der Wal (v.l.n.r.) richten met laserpennen op roeken. Piet Bosma

Omdat eind maart het eerste roekenei in Ooststellingwerf is gevonden, mogen de vogels niet meer worden verjaagd.

De ontheffing die de gemeente heeft, geldt tot het broedseizoen begint. Dat is nu aangebroken met de vondst van het eerste ei. Dit is geregeld in de Wet Natuurbescherming. De roek is hierin namelijk een beschermde vogelsoort.

Het is verboden om roeken te verjagen in het broedseizoen. Hier staat een boete op. Handhavers van de gemeente controleren hierop.

Op verschillende plekken in Oosterwolde wordt overlast van roeken gemeld, zoals rond de Prandingaweg. Vanwege het broedseizoen kunnen de roeken op deze locatie niet meer worden verjaagd. Deze overlastlocaties worden meegenomen in de vervolgaanpak. Begin 2023 mag er volgens de ontheffing weer worden verjaagd en mogen nesten worden verwijderd.

Roekenbeheer

Sinds begin dit jaar voert Ooststellingwerf roekenbeheer uit. Hiervoor is een actieve beheerlocatie aangewezen, waar de roeken naartoe worden verjaagd. Dit is de rioolwaterzuivering bij de Duistereweg in Oosterwolde. De gemeente heeft nesten laten verwijderen uit bomen op plekken waar overlast was. Ook liepen de vrijwilligers rondes om met laserpennen roeken te verjagen op plekken waar ze overlast gaven, met als doel ze naar de nieuwe beheerlocatie te laten gaan. Het roekenbeheerplan van de gemeente loopt vier jaar.