Verjagen van roeken is kwestie van lange adem. 'Vogels moeten naar een plek waar ze rustig kunnen zitten en geen overlast veroorzaken’

Voor het tweede jaar op rij proberen vrijwilligers in Oosterwolde een paar honderd roeken te verjagen. De vogels zorgen voor flink wat overlast. Niet alleen maken de groepen roeken veel lawaai, auto’s zitten soms onder de vogelpoep.

Vrijwilligers Albert de Jong, Taeke van der Wal en Immie van der Wal (v.l.n.r.) richten met laserpennen op roeken.

Vrijwilligers Albert de Jong, Taeke van der Wal en Immie van der Wal (v.l.n.r.) richten met laserpennen op roeken. Piet Bosma

In Oosterwolde leven een aantal roekenkolonies. In periodes dat ze zich voortplanten, zijn ze luidruchtig. En de grote kolonies zorgen voor veel poep in de omgeving. De gemeente heeft een roekenbeheerplan met een verhuisplan voor de roeken. Omdat het beschermde dieren zijn, is een ontheffing nodig van de provincie Fryslân. Deze ontheffing heeft Ooststellingwerf gekregen. Het verhuizen van de roeken betekent dat de nesten worden verplaatst naar een plek waar ze minder overlast geven. Vervolgens worden de roeken door vrijwilligers naar die nieuwe plek gejaagd. Dit lukt niet in één keer, maar heeft een paar jaar nodig om te slagen.

Broedseizoen