Verhuizing Lidl in Oosterwolde kan doorgaan

Robbert Willemsen

Oosterwolde - Niets staat de verhuizing van de bestaande Lidl supermarkt in Oosterwolde naar de locatie aan de Dertien Aprilstraat nog in de weg. Boven de supermarkt kunnen 55 zorgappartementen komen. Dat is de uitkomst van een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

Omdat een supermarkt reeds planologisch daar was toegestaan, is er geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn de toevoeging van 255 m² op de eerste bouwlaag en de verhoging van de maximaal toegestane bouwhoogte met vier meter niet van zodanige aard en omvang dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarmee is het belangrijkste argument tegen het plan van tafel.

Wrongel

Vastgoedbedrijven Adelaarsveer BV en Adelaarshart BV waren tegen het bestemmingsplan in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Adelaarshart ziet door de verhuizing van de Lidl de kans op een nieuwe supermarkt aan ‘t Oost fors verminderen en bouwt daarnaast in Oosterwolde ook de nieuwe wijk Wrongel. Adelaarshart denkt dat door de verhuizing van de Lidl de verkoop van de appartementen in de Wrongel minder goed zal lopen. De Raad van State ziet gelet op de afstand dat verband niet. Er is dus ook geen reden om uit te gaan van waardevermindering. En dat Adelaarsveer nog meer plannen heeft met andere projecten, en de verhuizing concurrerend vindt, wordt niet gezien als een actueel belang.

Lege drukkerij

De vraag is nu wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de plannen die de vastgoedbedrijven nog steeds hebben voor de lege drukkerij aan ‘t Oost in Oosterwolde. Ook daar zou een supermarkt komen. Adelaarsveer stelde zelf eerder dat er door de nieuwe grotere Lidl-supermarkt aan de Dertien Aprilstraat daar geen marktruimte meer voor zou zijn. Treanelka B.V. heeft ooit een omgevingsvergunning verkregen voor het vestigen van een supermarkt ter plaatse. De Raad van State vindt het vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening niet van belang wat voor type supermarkt dat wordt. Maar het is aannemelijk dat de supermarkten zich richten op hetzelfde verzorgingsgebied.

Behoefte aan grotere Lidl

Volgens de Raad van State mocht de gemeenteraad op basis van onderzoeken er van uitgaan dat er wel behoefte is aan een grotere Lidl. Dat die onderzoeken alweer een paar jaar oud zijn wordt niet van belang geacht. De behoefte staat dus niet ter discussie. En dat er door de verhuizing elders leegstand in het dorp ontstaat is ook geen argument. Die ruimte kan weer gevuld worden. Dat er door de plannen van de Lidl minder geparkeerd wordt op een terrein van Adelaarsveer aan de Hoogengaardelaan/Nanningalaan wordt vanwege de afstand ook van tafel geveegd. De Raad van State laat ook andere beroepsgronden over parkeren, archeologische waarden, geluid, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, soortenbescherming en Natura 2000-gebieden buiten beschouwing.

‘t Oost

Wethouder Marcel Bos is blij met de Lidl-uitspraak. Hij ziet het als een nieuwe impuls voor alle positieve ontwikkelingen in Oosterwolde. Hij heeft geen idee of er nu ook nog een supermarkt komt in de voormalige drukkerij aan ’t Oost. De gemeente is niet van plan die vergunning in te trekken. ‘Want als die vergunning daarna opnieuw wordt aangevraagd, moeten we die wel verlenen. Daar ga ik dus geen energie meer instoppen.’

Nieuws

menu