Verenigingen met financieel tekort door coronamaatregelen ontvangen steun van gemeente

Het gemeentehuis in Oosterwolde.

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

De gemeente Ooststellingwerf heeft de subsidieregeling Corona Noodsteun Verenigingsleven vastgesteld. Met deze regeling kunnen vrijwilligersorganisaties subsidie aanvragen om het financiële tekort door de coronamaatregelen (deels) te compenseren.

Clubs of werkgroepen zonder juridische status kunnen ook een aanvraag indienen. ‘De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het verenigingsleven in onze gemeente’, zegt wethouder Esther Verhagen. ‘Verenigingen verliezen vrijwilligers, zien leden of deelnemers afhaken en soms zijn er financiële zorgen doordat er minder inkomsten zijn.’

Het Rijk stelde geld beschikbaar om de gevolgen van corona in de samenleving op te vangen of te compenseren. Verhagen: ‘Met deze regeling geven we het verenigingsleven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om eventuele tekorten in de periode 2020 tot en met 30 juni 2022 als gevolg van corona te compenseren.’

Per organisatie compenseert de gemeente tot maximaal 3000 euro bij een aantoonbaar tekort. In totaal is er 300.000 euro beschikbaar

http://www.ooststellingwerf.nl/noodsteunverenigingsleven