Verdiende aandacht voor ‘een ketel vol verhalen’. In Ketelhuis in Haerenkwartier is expositie feestelijk geopend

Bij de opening waren ook de leden van de Ketelhuiswerkgroep vertegenwoordigd. Rens Hooyenga

In het Ketelhuis in het Haerenkwartier in Oosterwolde is woensdagmorgen alsnog de foto-expositie ‘De Haeren, een ketel vol verhalen’ feestelijk geopend.

Afgelopen december kon deze bijeenkomst vanwege corona geen doorgang vinden. Gezien het mooie resultaat van het kunstproject een behoorlijke teleurstelling. „Vandaar dat we nu middels de officiële opening dit prachtige project toch nog de aandacht willen geven die het verdiend heeft”, aldus Marjolein Spitteler, coördinator van de Stichting Kunstwerf.

Dit tot blijdschap van diverse bewoners die aan het project hebben meegewerkt. Zij waren dan ook graag aanwezig bij de opening. Ook Stichting Scala, die het project heeft ondersteund, was van de partij. Het was aan wethouder Esther Verhagen de eer om de expositie officieel te openen.

Vernieuwd

Het project ‘De Haeren, een ketel vol verhalen’ is gebaseerd op de verhalen uit de wijk het Haerenkwartier. De wijk is onlangs volledig vernieuwd. Alle huizen zijn vervangen door nieuwe en vooral ook duurzame woningen.

Ongeveer de helft van de bewoners is vanuit wisselwoningen teruggekeerd naar de nieuwe wijk. De andere helft zijn nieuwe bewoners. De oude bewoners hebben de verhalen van het Haerenkwartier met zich meegenomen. Deze verhalen vermengen zich met die van de nieuwe bewoners. Zo vormen ze het hart van het Haerenkwartier en de basis van een nieuwe gemeenschap.

Beeldend kunstenaar Willy Bergsma heeft de verhalen bij de buurtbewoners opgehaald en fotograaf Anne Westerhof legde de verhalenvertellers vast op de gevoelige plaat.

Gjelt de Graaf werkte de verhalen uit en heeft zorggedragen voor de presentatie van de verhalen en portretten in de vorm van een folder en de website www.eenketelvolverhalen.art.

Gedicht

Bij de opening waren ook de leden van de Ketelhuiswerkgroep vertegenwoordigd. Anco Tak, lid van deze werkgroep, had speciaal voor de opening van de expositie een gedicht geschreven. Dit werd ‘eendrachtig’ voorgedragen door Corry Blokzijl, beheerder van het Ketelhuis, en Antje Fokkens, één van de geportretteerde bewoners.

De expositie in het Ketelhuis is de komende tijd nog voor iedereen toegankelijk. Kijk voor de openingstijden op de Facebook-pagina ‘buurthuiskamer het ketelhuis’. Daarnaast kan de expositie online bekeken worden via de website www.eenketelvolverhalen.art.

Nieuws

menu