Venekoterbrug en N919 gaan op de schop

De nieuwe situatie bij de brug.

In september start de provincie Friesland met het vervangen van de brug Venekoten in Oosterwolde. Ook op andere plaatsen wordt de provinciale weg N919 aangepakt.

De ophaalbrug is gebouwd in 1964 en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Samen met de gemeente Ooststellingwerf heeft de provincie gekeken hoe fietsers straks veiliger over de brug kunnen. Voor fietsers en wandelaars komt aan de westzijde van de brug een aparte fiets- en wandelstrook. Het fietspad over de kruising Houtwal wordt doorgetrokken over de brug tot aan de rotonde Molenweg. De nieuwe brug is daarmee breder dan de bestaande brug.

Het ontwerp voor de nieuwe brug is gemaakt door Kees de Haan van JONG architecten. De bouwvergunning is inmiddels verleend. Eind mei is bekend geworden dat aannemerscombinatie Macadam uit Bakkeveen en machinefabriek Rusthoven uit Groningen de nieuwe brug gaan bouwen. De nieuwe brug moet juni 2022 klaar zijn.

Tijdelijke brug

Vanaf week 36 start de provincie met het aanleggen van een tijdelijke brug om het verkeer de Opsterlands Compagnonsvaart over te kunnen laten gaan. Deze brug komt ter hoogte van de Hornleger. Dit wordt een brede brug waar al het gemotoriseerde verkeer, inclusief vrachtverkeer, gebruik van kan maken. Ook kunnen auto’s elkaar passeren op de brug. Fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik maken van deze brug. Zij worden omgeleid via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug Molenweg – Houtwal ter hoogte van de Groote Singel. Fietsers richting Appelscha kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Molenweg. De verwachting is dat de tijdelijke brug in week 39 gereed is. Daarna legt de aannemer de bypass op de Molenweg aan. Vanaf 1 oktober wordt het verkeer omgeleid via de tijdelijke brug.

De tekst gaat verder na de foto

Adviesroute

Tijdens de werkzaamheden geldt voor het doorgaande verkeer een adviesroute. Deze adviesroute gaat over de grote wegen, de N381, A7 en de A28. Plaatselijk verkeer kan gebruik maken van de tijdelijke brug.

De tekst gaat verder na de foto

Kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg

Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, worden werkzaamheden gecombineerd. Met de komst van de nieuwe brug past de provincie gelijk de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg aan. Om ook hier het verkeer zo veel mogelijk te kunnen laten passeren tijdens de bouw van de nieuwe brug, wordt op het kruispunt Houtwal en de rotonde Molenweg een tijdelijke weg naast het kruispunt aangelegd, een zogenoemde bypass.

Via deze bypass wordt het doorgaande verkeer van de N919 over de Molenweg richting de tijdelijke brug geleid. Voor het verkeer van de Molenweg richting het centrum wordt een T-aansluiting aangesloten op de bypass. Tijdens de aanleg van deze T-aansluiting is de afslag richting het centrum tijdelijk afgesloten. Zodra de bypass klaar is, kan het verkeer vanaf de Molenweg hier weer langs.

In het voorjaar 2022 wordt het nieuwe kruispunt Houtwal en rotonde Molenweg gerealiseerd. Het kruispunt Houtwal is dan tien dagen afgesloten en de rotonde Molenweg vijf.

Herinrichting Venekoterweg

Vanaf kruispunt Houtwal tot aan de ovonde Ploeggang is de Venekoterweg toe aan onderhoud. Dat gebeurt in oktober. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en aan de zijkanten van de weg komt een nieuwe funderingslaag. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de brug. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de tijdelijke brug. Aannemer A. Faber uit Bolsward voert deze werkzaamheden uit. De hele maand oktober wordt aan de Venekoterweg gewerkt.

Groot onderhoud Schottelenburgweg en ‘t Oost

De Schottelenburgweg en ’t Oost krijgen tussen de rotonde Molenweg en afslag Schrappinga een nieuwe laag asfalt. Hiervoor is het nodig de weg tijdelijk te stremmen. Hiermee wordt in het voorjaar van 2022 gestart. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Brugbediening

De Turfroute is open t/m 15 september. Dat betekent dat er geen brugbediening is vanaf 16 september tot en met 14 mei 2022. In verband met de werkzaamheden aan de brug worden de konvooivaarten van zaterdag 30 oktober en 30 april aangepast. Door de stremming zijn er twee trajecten mogelijk: Mildam tot Venekotenbrug en Damsluis tot Venkotenbrug.

Nieuws

menu