Alex Datema van Boerennatuur: 'Er is veel meer geld nodig voor duurzame landbouw: verdubbel het budget naar jaarlijks 1,5 miljard euro'

De politiek moet met veel meer geld over de brug komen om de landbouw versneld te verduurzamen, vindt voorzitter Alex Datema van Boerennatuur, de brancheorganisatie van boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen.

Een duurzame landbouw begint bij een gezonde bodem. Leen Janmaat van het Louis Bolk Instituut legt uit hoe boeren hier aan kunnen werken.

Een duurzame landbouw begint bij een gezonde bodem. Leen Janmaat van het Louis Bolk Instituut legt uit hoe boeren hier aan kunnen werken. FOTO RENS HOOYENGA

De grote lijnen van het nieuwe Europese Landbouwbeleid zijn bekend, het komt nu aan op de invulling van de details voordat vanaf 2022 de nieuwe geldstromen vanuit Brussel richting boerenerf en platteland gaan. Die grote lijnen zijn dat boeren meer moeten presteren op het gebied van klimaat, natuur en milieu en toch minder geld krijgen.

,,En dan is het toch niet gek dat boeren niet enthousiast worden van dit nieuwe beleid. En dat sommige agrariërs zeggen: laat dat Brusselse geld maar zitten, ik boer wel op mijn eigen manier. Daar wordt een burger ook niet enthousiast van, toch?”, zo verklaarde Datema dinsdag op een congres in Oosterwolde over het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Biodiversiteit belangrijker dan meer export naar China

Toch ondersteunt Datema die groenere doelstellingen van harte. ,,We zullen als landbouw moeten bijdragen aan meer biodiversiteit, een mooier landschap en de strijd tegen de klimaatverandering. Die maatschappelijke opdracht is belangrijker dan nog meer export naar China. Het kan ook, maar dan moet er meer geld bij. De huidige circa 750 miljoen euro die Nederland jaarlijks zal ontvangen vanuit Brussel is te gering. Nederlandse politiek, heb dan ook het lef om dit bedrag te verdubbelen naar 1,5 miljard euro. Dan kunnen we echt werk maken van een mooier en klimaatvriendelijke boerenlandschap.”

Het geld hoeft volgens de voorzitter van Boerennatuur, tevens melkveehouder in Briltil, geen probleem te zijn. ,,Den Haag heeft immers al miljarden euro’s gereserveerd voor stikstof- en klimaatbeleid. Dat geld zou je er prima voor in kunnen zetten.”

Meer geld naar generatievernieuwing

Ook bestuurslid Eke Folkerts van het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) had een financiële wens. Ze vindt dat het budget voor de zogenaamde generatievernieuwing verdubbeld moet worden. ,,Dat is nu 3 procent van het landbouwbudget, maak daar 6 procent van. Dan kunnen ook jonge boeren als ze dat willen makkelijker de omslag maken naar een duurzamere landbouw.”

Tijdens het congres klonk ook meermalen de roep om een consistent overheidsbeleid. Een boerin uit Drenthe vertelde over een investering van circa 25.000 euro in extra uitstoot reducerende spuitdoppen. ,,Dat is straks weggegooid geld als we volgend jaar te maken krijgen met die 5 meter brede spuit- en mestvrije stroken langs sloten.”

Politiek blijft onvoorspelbaar

Frans Keurentjes, voormalig voorzitter van FrieslandCampina en tegenwoordig akkerbouwer en jongvee- en vleesveehouder, riep boeren op om hoe dan ook rekening te blijven houden met drie aspecten: gezond voedsel, duurzaamheid en landschap en biodiversiteit. ,,Hoe je wendt of keer, die omslag gaat gemaakt worden, dat is de toekomst. Laat je bij dit traject niet afleiden door de overheid, want de politiek blijft onvoorspelbaar. En wacht niet op een gezamenlijk standpunt van de landbouworganisaties, want die is te verdeeld.”

Vooral gezonde voeding wordt volgens Keurentjes een topprioriteit. En daar kon Martien Lankester, directeur van Avalon, een organisatie voor biologische landbouwprojecten. zich wel in vinden. Hij vond dat bij een gezonde bodem en gezonde voeding ook een financieel gezond boerenbedrijf hoort. ,,Laten we die echt duurzame boer goed betalen en op een voetstuk plaatsen en niet zoals nu laten sappelen voor een veel te laag inkomen.”