VVD: 'pas geurbeleid niet aan'

De bestaande situatie rond bedrijven Ooststellingwerf. De Roever Omgevingsadvies

Oosterwolde – De raadsfractie van de VVD wil voorkomen dat bij het vaststellen van een nieuwe geurverordening de omvang van een boerenbedrijf de maximale afstand bepaalt tot andere gebouwen.

Die vrees is gebaseerd op een presentatie van maandagavond in het gemeentehuis. Met een geurverordening geeft een gemeente sturing aan wat er in het buitengebied van een gemeente gebeurt.

Vaste afstandsnormen

Landelijk wordt gewerkt met vaste afstandsnormen tussen stal en geur gehinderde aanwonenden. Namelijk 50 meter buiten de bebouwde kom en 100 meter binnen de bebouwde kom. Gemeenten kunnen via een gemeentelijke geurverordening echter afwijken van die wettelijke normen. De geurnorm die je op omliggende woningen plakt bepaalt dan hoe groot een boerenbedrijf kan worden, maar ook hoe groot de overlast voor de omgeving is. De Roever Omgevingsadvies presenteerde de raadsleden op een thema-avond een voorstel tot een soort staffel. Bij elke 100 koeien extra moet het melkveebedrijf 25 meter verder verwijderd zijn van een geurgevoelig object.

Vloeken in de kerk

Dat leidde maandagavond direct al tot een felle reactie van Sierd van Weperen van de VVD. Hij noemde het ‘vloeken in de kerk’. De VVD vindt dat de huidige afstanden voldoende rechtszekerheid geven voor alle betrokkenen. Het college van Ooststellingwerf gaat niettemin toch de boer om met scenario’s gebaseerd op nieuwe afstandscriteria tussen melkveebedrijven en geur gehinderde aanwonenden van 50 meter oplopend naar 400 meter. De raadsfractie van de VVD heeft nu becijferd dat dan 43 tot 128 bedrijven met deze afstanden geen groeimogelijkheden hebben en dan op slot komen. Ooststellingwerf telt 213 melkveebedrijven. De grootste heeft ruim 500 koeien.

Verdrukking

Boeren komen volgens Van Weperen door de stikstofdiscussie al meer dan genoeg in de verdrukking. ‘De extra scenario’s met afstanden zorgen alleen maar voor extra onrust. Onrust die niet nodig is omdat er politiek geen draagvlak is voor deze extra scenario’s.’ Via een motie wil de VVD bij de volgende raadsvergadering voorkomen dat het college van Ooststellingwerf verder die ingeslagen weg gaat bewandelen.