VVD is betrokken bij gesprekken over nieuw college

Bert Bouwmeester. Gemeente Coevorden

De gesprekken over de vorming van een nieuw college van B&W in Ooststellingwerf zijn in een volgende fase beland. De vier grootste partijen in de gemeenteraad (Ooststellingwerfs Belang, GroenLinks, PvdA en CDA) hebben de VVD gevraagd mee te praten over een nieuw college.

Een eerste gezamenlijke verkenning van overeenkomsten en verschillen geeft de partijen vertrouwen dat een stabiel college gevormd kan worden. Deze verkenning wordt verder uitgewerkt tot concept-collegeakkoord.

Globale afspraken over portefeuilleverdeling onder de wethouders komen in een volgend gesprek tussen de partijen en formateur Bert Bouwmeester aan de orde komen, evenals de deeltijdfactoren van verschillende kandidaten. Het voorziene tijdpad voor het aanbieden van een raadsvoorstel voor de benoeming van de wethouders is onveranderd. De planning is om eind juni een nieuw college te hebben.

Nieuws

Meest gelezen

menu