Ton voor winkelgebied Oosterwolde. Versterken van centrum heeft positieve effecten op omliggende plaatsen

Het centrum van Oosterwolde.

Het centrum van Oosterwolde. Archief Gerrit Jan Prakken

Voor het versterken en toekomstbestendig maken en houden van het winkelgebied Oosterwolde stelt het college voor om € 100.000,- van de rijksbijdrage voor de Regio Deal in te zetten.

Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben sinds het begin van dit jaar de Bedrijveninvesteringszone Centrum Oosterwolde (BIZ). Iedere ondernemer en vastgoedeigenaar draagt zo bij aan het centrum van Oosterwolde. Om de samenwerking met de gemeente te versterken en plannen voor het winkelgebied aan te pakken, stelt het college een investering voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Marcel Bos: ‘De afgelopen jaren zijn we naar elkaar toegegroeid en zien het winkelcentrum als ons gezamenlijk belang. Voor mij is het logisch dat wij een voorstel doen om net als de ondernemers en vastgoedeigenaren een bijdrage te doen voor een krachtig en prachtig winkelgebied Oosterwolde.’

Henkjan van Zanten, voorzitter van ondernemersvereniging Winkelhart Oosterwolde: “We hebben een start gemaakt met de prachtige plannen voor ons winkelgebied. Met deze bijdrage kunnen we in 2021 een vliegende start maken. We hopen dat ook voor de resterende BIZ-periode we op eenzelfde manier gezamenlijk blijven optrekken.’

Detailhandelsvisie

Er wordt onder andere geïnvesteerd in het maken van een detailhandelsvisie. Wat zijn de trends en ontwikkelingen en wat voor effect hebben ze of kunnen ze gaan vormen? De detailhandelsvisie moet die vragen beantwoorden. Een actueel beleid helpt lokale ontwikkelingen en legt de relatie tussen Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha vast. Ook geeft het ruimte om de regionale positie verder uit te werken.

Oosterwolde is één van de sterke regionale kernen in zuidoost Friesland. Het versterken van het centrum heeft daardoor positieve effecten op omliggende plaatsen. Thomas Hof, voorzitter van de vereniging van vastgoedeigenaren Oosterwolde is blij met deze stap. ‘Aan de hand van een detailhandelsvisie kunnen initiatieven van marktpartijen beter worden getoetst .Hiermee creëren we duidelijkheid, wat ten goede komt aan de verhuurbaarheid van onze winkelpanden en de aantrekkelijkheid van ons winkelgebied.’

Regio Deal

In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. Het Rijk investeert € 15 miljoen in deze Regio Deal en daar tegenover zorgt de regio zelf ook voor minimaal €15 miljoen. De regio doet dit vanuit bestaande projecten en programma’s die aansluiten bij de ambities van de Regio Deal. Met de rijksbijdrage kunnen deze projecten en programma’s sneller of uitgebreider worden uitgevoerd.