Toeristische sector krimpt door coronacrisis. Omzet en werkgelegenheid daalt met 25%

Zowel het aantal dagtochten als het aantal overnachtingen liep in 2020 terug. Archief Rens Hooyenga

De toeristische sector in Drenthe en Ooststellingwerf had in 2020 een moeilijk jaar door de coronacrisis. Veel recreatief/toeristische bedrijven waren in het voorjaar van 2020 lange tijd gesloten met als gevolg een verlies van omzet.

Toen de bedrijven weer open mochten, hebben zij dit verlies in de rest van 2020 niet meer kunnen compenseren. In Drenthe werd in 2020 873 miljoen euro omgezet binnen de toeristische sector. In Ooststellingwerf was dit 56 miljoen euro. Dit was een daling ten opzicht van 2019 van 25%. De bedragen zijn exclusief de coronasteun die vanuit de overheid aan de toeristische sector is toegekend.

Deze cijfers blijken uit het Ecorys onderzoek dat in opdracht van Recreatieschap Drenthe is uitgevoerd. Het onderzoek laat de resultaten zien van de economische betekenis van recreatie en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.

Dagtochten en overnachtingen

Zowel het aantal dagtochten als het aantal overnachtingen is in 2020 teruggelopen van 9,2 miljoen overnachtingen in 2019 naar 7,8 miljoen in 2020. Van de totale bestedingen van de overnachtingen is de omzet teruggelopen van 493 miljoen naar circa 396 miljoen euro. Hotels, groepsaccommodaties en bungalowparken hadden te maken met een terugloop in het aantal overnachtingen.

Het aantal overnachtingen op campings groeide wel licht. Dit kwam doordat veel Nederlanders in 2020 in eigen land op vakantie gingen.

De verwachting is dat de sector ook in 2021 last blijft houden van de coronacrisis. Wellicht kunnen campings en bungalowparken iets profiteren van de toegenomen binnenlandse vraag.

Werkgelegenheid

Minder bestedingen van recreanten en toeristen resulteerde in een lagere omzet en daarmee van een afname van de directe en afgeleide werkgelegenheid binnen de sector. Minder banen bij verblijfsaccommodaties en attracties, maar ook bij de lokale middenstand en horeca. In 2020 leverden de toeristische bestedingen 16.706 arbeidsplaatsen op, een krimp van bijna 25% ten opzicht van een jaar eerder. Het werkelijke aantal arbeidsplaatsen lag hoger door de financiële coronasteun van de overheid.

Nieuws

menu