Tevredenheid over brandweer. ‘We mogen ons gelukkig prijzen met vier goede posten in de gemeente'

Waarnemend-burgemeester Sandra Korthuis. Screenshot

Waarnemend-burgemeester Sandra Korthuis sprak woensdagavond een dankwoord uit aan de medewerkers van de GGD en brandweer voor al het werk dat ze doen. ‘Ze hebben heel veel voor de kiezen gehad, zowel bij de uitvoering als bij het management. We mogen trots zijn dat onze Veiligheidsregio goed functioneert.’

In de raadscommissie samenleving werd woensdagavond het beleid in Friesland voor de komende jaren besproken. Daar bij gaat het bijvoorbeeld om de verspreiding van bijvoorbeeld brandweerposten. En voor Ooststellingwerf is ook de inzet gericht op een betere aanpak van natuurbranden. ‘We mogen ons gelukkig prijzen met vier goede posten in de gemeente.’ De PvdA zei gehoord te hebben dat er mogelijk een spuitauto zou verdwijnen in Oosterwolde. Volgens Korthuis komt er niks bij en gaat er niks weg. Er zijn wel zorgen over de aanwas van vrijwilligers, nu de gemiddelde leeftijd toe neemt. Ook zijn er door de corona-crisis niet alle opleidingsuren gemaakt.

Weinig rode stippen

In vergelijking met andere delen van de provincie telt Ooststellingwerf relatief weinig ‘rode stippen’ waar de brandweer de afgesproken aanrijtijd niet haalt. Korthuis: ‘Het lukt met vrijwilligers best verdraaid goed om snel uit te rukken.’ Zorgen zijn er wel over de natuurbranden. Rik Berends van GroenLinks: ‘Heb vooral aandacht voor die natuurbranden, het is hoog nodig. Korthuis mocht bij de start van functie als waarnemend burgemeester een waterput slaan bij Appelscha. ‘Het maximale wordt bereikt in de bestrijding van de natuurbranden. Het hebben van een specialisme levert bij de brandweer toch ook weer enthousiasme op.’ Ze roemde de samenwerking over de provinciegrens.

Scherp aan de wind zeilen

OoststellingwerfsBelang vroeg of de Veiligheidsregio de komende jaren verder kan zonder extra geld om alle problemen op te lossen, want dat wordt nu niet aan de gemeenteraad gevraagd. En dat is volgens burgemeester Korthuis eigenlijk ‘best wel bijzonder’. ‘De vraag of dat gaat lukken zonder extra geld deel ik met u. Maar dat is wel de inzet van de directie. Er wordt scherp aan de wind gezeild.’ Met de komst van de Omgevingswet verandert er het een en ander, met name voor wat betreft de adviestaak van de veiligheidsregio. Maar de financiële gevolgen daarvan zijn nog niet bekend. Korthuis: ‘Maar daar moeten we dan ook niet over gaan kruidenieren.’

Nieuws

menu