Subsidieregeling sport wordt aangepast

FOTO LOURENS LOOIJENGA

De gemeenteraad van Ooststellingwerf wil unaniem dat de zogenaamde 1/3 regeling beschikbaar komt voor alle plannen tot nieuwbouw en uitbreiding van sportaccommodaties.

De gemeente subsidieert dan een derde van de investeringskosten. Daarnaast kan de aanvrager maximaal een derde deel lenen met een garantiestelling door de gemeente. De overige financiering moet door de sportvereniging zelf worden ingebracht.

Vooralsnog maken alleen korfbal- en voetbalclubs er gebruik van bij investeringen in gebouwen. De raad vindt dat een vorm van rechtsongelijkheid. Er zijn namelijk sportclubs die hier geen gebruik van kunnen maken en dat wel zouden willen.

Zo vist de tennisclub in Oosterwolde nu achter net het bij de aanleg van een tweede padelbaan. De raad besloot op initiatief van Ooststellingwerfs Belang en Lokaal Sociaal Ooststellingwerf de regeling aan te passen, zodat dit alsnog mogelijk wordt. De fracties noemden als voorbeeld ook skeelerbanen, een atletiekbaan en duurzame verlichting.

Wethouder Esther Verhagen herhaalde nog eens dat er ambtelijk geen tijd is om de bestaande regeling aan te passen. Ze is nu gevraagd om uiterlijk in februari met een voorstel te komen, zodat met externe hulp de regeling alsnog kan worden aangepast. Ze was daar blij mee. Maar ze moet nu nog wel geld voor het toepassen van de verruimde regeling zien te vinden. En daar had vooral het CDA nog wel wat stress van.

Nieuws

menu