Subsidie voor aanschaffen AED's. Zoveel automatische externe defibrillatoren hangen er nu in de gemeente

De defibrillators kunnen door zo?n 50 gediplomeerde vrijwilligers gebruikt worden bij mensen die plotseling een hartstilstand krijgen. Foto: NDC Mediagroep

De Stichting Hartveilig Ooststellingwerf krijgt 10.000 euro subsidie van de gemeente om AED’s en kasten aan te schaffen. Ook stelt B & W de komende drie jaar 10.792 euro per jaar beschikbaar aan de stichting voor de exploitatie en het onderhoud aan het netwerk.

Stichting Hartveilig Ooststellingwerf komt voort uit een werkgroep uit de Plaatselijk Belangen en Bewonerscommissies om van Ooststellingwerf een hartveilige gemeente te maken. Er hangen nu 87 automatische externe defibrillatoren (AED’s) in de gemeente en er zijn 544 burgerhulpverleners actief.

Burgerhulpverleners krijgen een oproep als er bij de hulpdiensten een melding komt van een reanimatie. Zij zijn vaak snel aanwezig en kunnen starten met reanimeren totdat de ambulance er is. ‘We willen dat iedere inwoner een gelijke kans heeft om bij een reanimatie geholpen te worden, door een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners te hebben én te houden’, zegt wethouder Esther Verhagen.

Bart Nijholt (bestuurslid van Stichting Hartveilig): ‘Door de subsidie van de gemeente en de inzet van alle vrijwilligers kunnen we invulling geven aan deze ambitie.’ De gemeente stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar, de stichting zorgt voor een verdere financiering via fondsen en andere subsidies. De stichting bestaat uit vrijwilligers en zoekt samenwerking met onder meer de Plaatselijk Belangen en andere organisaties.

Nieuws

menu