Stichting Hartveilig krijgt van Ooststellingwerf structurele subsidie

Barbara Lengkeek, namens de stichting Hartveilig Ooststellingwerf (links), Jetty Lise, bewoonster van Slotemaker de Bruineweg 47 (midden) en Anita Douwsma, namens Plaatselijk Belang Haulerwijk.

Barbara Lengkeek, namens de stichting Hartveilig Ooststellingwerf (links), Jetty Lise, bewoonster van Slotemaker de Bruineweg 47 (midden) en Anita Douwsma, namens Plaatselijk Belang Haulerwijk. Eigen foto

De stichting Hartveilig Ooststellingwerf krijgt van de gemeente Ooststellingwerf jaarlijks een subsidie van 6 eurocent per inwoner (nu ongeveer 1541 euro) om data in te kopen bij Hartslag Nu.

Vanuit betrouwbare data kan worden vastgesteld waar extra inspanningen gewenst zijn. Hartslag Nu is een landelijke organisatie en beheert het reanimatieoproepsysteem. Vanuit dit systeem is data beschikbaar over de meldingen. Zo wordt duidelijk hoeveel burgerhulpverleners actief en beschikbaar zijn. Om beter overzicht te krijgen of de interventies van de stichting Hartveilig Ooststellingwerf tot het gewenste resultaat leiden, kan Hartveilig gebruik maken van de data van Hartslag.nu. Hiermee kan de stichting beter monitoren waar qua AED’s witte vlekken zitten of waar meer vrijwilligers nodig zijn.

Reanimatieketen

In februari 2022 is de stichting Hartveilig Ooststellingwerf opgericht. Het is de opvolger van een kerngroep, die in samenspraak met de gemeente en de plaatselijke belangen en bewonerscommies was gevormd. De stichting zet zich in voor het optimaliseren van de reanimatieketen, door de inzet van burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillatoren (AED). Hartveilig wil daarmee de slagingskans van een reanimatie vergroten.

Buitengebied

Inmiddels zijn in Ooststellingwerf zo’n honderd AED’s geïnstalleerd met een kleine 600 burgerhulpverleners. Volgens de gemeente is juist in Ooststellingwerf met haar buitengebieden een sterk netwerk van burgerhulpverleners belangrijk. Ooststellingwerf is een uitgestrekte gemeente met veel buitengebieden. De aanrijtijden van hulpdiensten kunnen hierdoor langer zijn.

De stichting heeft al incidentele subsidie ontvangen voor de aanschaf van AED’s en onderhoud.