Stellingwerven hebben geen lokaal antidiscriminatiebeleid

FOTO

FOTO ANP

Hebben de gemeenten Oost- en Weststellingwerf een lokaal antidiscriminatiebeleid? De vraag voorleggen aan raadsleden en collegeleden levert vooral gefronste wenkbrauwen op. Dat zegt eigenlijk genoeg. De gemeenten hebben het dus niet, maar de vraag is of dat in een relatief kleine gemeente erg is.

GroenLinks in Ooststellingwerf gaat nu checken wat de gemeente doet. Maar dat specifiek antidiscriminatiebeleid is er niet, zo vermoedt wethouder Esther Verhagen. ,,Dat is in mijn optiek ook niet nodig omdat we een beleid inclusie hebben dat als uitgangspunt heeft dat iedereen gelijk is en mee moeten kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dit uitgangspunt geldt voor de gemeente (intern) en de samenleving.”

Tûmba

Elke inwoner van Oost- en Weststellingwerf die te maken krijgt met ongelijke behandeling kan bij de ‘Anti Discriminatievoorziening’ van Tûmba terecht voor hulp en advies. Tûmba is hét kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Fryslân. Zij registreren en behandelen discriminatieklachten voor de gemeenten. Dat is het enige dat je op beide websites vindt. Voor de rest is op de websites van deze twee gemeenten niets te vinden wat lijkt op beleid om discriminatie te voorkomen.

Aan de slag

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft eind november een brief gestuurd aan alle gemeenten. Ze roept daarin op om „aan de slag” te gaan met lokaal antidiscriminatiebeleid. Het gebeurt nogal eens dat gemeenten afzien van beleid gelet op het geringe aantal meldingen. Maar uit onderzoek blijkt dat slechts 2 procent van de discriminatie-ervaringen bij zo’n voorziening terechtkom. Denk ook aan discriminatie op grond van een beperking, naast afkomst, seksuele voorkeur en genderidentiteit.