Steeds meer aanpassingen van woningen. Kosten van verbouwingen en trapliften lopen op

Een gereviseerde traplift

Een gereviseerde traplift

De uitgaven voor woningaanpassingen stijgen dit jaar in Ooststellingwerf ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit de Monitor Sociaal Domein over de eerste helft van dit jaar.

De Monitor is bedoeld om inzichtelijk maken van de financiële stand van zaken inzichtelijk te maken. Kortom: komt de gemeente wel met de budgetten?

Zorgkosten beperken

De gemeente stelt inwoners in staat langer thuis te wonen. Heb je door ouderdom, ziekte of een beperking moeite met lopen en bewegen? Dan kun je je huis (laten) aanpassen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). ‘Hiermee voorzien we in deze behoefte bij inwoners. Daarnaast beperkt dit de zorgkosten (bijvoorbeeld door uitstroom naar de Wet langdurige zorg uit te stellen of te voorkomen). Als meer mensen levensloopbestendig kunnen wonen draagt dit hier aan bij.’

Verbouwingen en trapliften

De kosten van o.a. verbouwingen en trapliften lopen wel steeds meer op. Over 2019 was dat nog een post van € 142.000. Over 2020 liep het op naar € 218.000 en over de eerste helft van dit jaar is al € 197.500 uitgegeven. In 2020 waren de gemiddelde kosten € 4450 voor een woningaanpassing en in de eerste helft van 2021 was dat ruim € 12.000. De hogere uitgaven voor woningaanpassingen zijn volgens de gemeente wel in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn meer ouderen die thuis wonen en er is spanning op de particuliere woningmarkt, waardoor verhuizen minder gemakkelijk is.