Rotary Healthy Kids gaat zich over de hele gemeente uitrollen

De aftrap van Rotary Healthy Kids bij peuterspeelzaal Nijntje.

De aftrap van Rotary Healthy Kids bij peuterspeelzaal Nijntje. FOTO RENS HOOYENGA

Ruim twee jaar geleden startte de Rotaryclub Oosterwolde een nieuw project: Rotary Healthy Kids Ooststellingwerf. Met dit project wil de Rotary in samenwerking met Scala jonge kinderen op een speelse manier leren hoe ze gezond kunnen leven en opgroeien.

Een heel programma werd in elkaar gezet. Een programma over een tijdsbestek van drie jaar. Eigenlijk zou het vorig jaar al starten, maar dat kon niet vanwege corona. Dinsdag was het zover: de officiële kick-off vond plaats.

Wethouder Verhagen sprak tijdens de officiële kick-off van Rotary Healthy Kids haar waardering uit naar de Rotaryclub Oosterwolde en Scala, die met dit project willen bijdragen aan een gezonde leefstijl bij jonge opgroeiende kinderen. De kick-off vond plaats op twee locaties: bij peuterspeelgroep Nijntje in Oosterwolde en bij peuterspeelgroep ’t Kwetternest in Haulerwijk. Tijdens de kick-off waren er verschillende activiteiten waaronder beweeglessen voor peuters door buurtsportcoach Anoek Pothoven. Er was aandacht voor water drinken en voor elke groep was er een kist met verschillende soorten fruit en groenten. De fruitkisten worden beschikbaar gesteld door De Kistenkoning en het fruit door Albert Heijn. Henk Jan van Zanten van AH is zeer enthousiast over dit initiatief van de Rotary en wil graag zijn steentje bijdragen. Na de zomervakantie zal het project worden uitgebreid naar alle peuterspeelplaatsen, kinderopvangen en basisscholen, waarbij wisselende activiteiten worden georganiseerd.

Wens om gezonde kinderopvang

Op de peuterspeelgroepen en kinderopvang in Ooststellingwerf is de wens om Gezonde Kinderopvang te worden. Healthy Kids sluit daar erg goed bij aan en kan als stimulans werken om een gezonde leefwijze al op de kinderopvang te stimuleren en promoten! In mei 2021 hebben beide organisaties de training Gezonde Kinderopvang gevolgd. Het vervolg zal zijn dat deze trainers alle andere pedagogisch medewerkers in deze organisaties in de Gezonde Kinderopvang kunnen opleiden. Rotary Healthy Kids Ooststellingwerf en Gezonde Kinderopvang zullen samen optrekken! Bij de peuterspeelgroepen wordt al hard gewerkt aan een collectief plan met speerpunten. Daarna wordt per locatie een plan op maat opgesteld. De activiteiten van Healthy Kids zullen hierin geïntegreerd worden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met JGZ en de gemeente. Gezonde keuze stimuleren Een ander initiatief om ook ouders te betrekken bij Healthy Kids is de samenwerking met MDT. MDT betekent Maatschappelijke Diensttijd en is gericht op talentontwikkeling, ontmoeting en iets voor een ander betekenen en bedoeld voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar. Vanuit MDT is ook een jonge oudergroep ontstaan. Deze jonge ouders hebben aangegeven meer te willen weten over gezonde voeding en gezond opgroeien. Mede met steun van Healthy Kids wordt voorlichting gegeven door de JGZ en GGD. Ouders worden gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar informatie en zelf deskundigen uit te nodigen en na afloop hun ervaringen en opgedane kennis weer te delen met anderen.

Fondsen en sponsoren

Rotary Healthy Kids Rotaryclub Oosterwolde heeft het project Rotary Healthy Kids geïnitieerd. Met dit project wil de Rotary in samenwerking met Scala jonge kinderen op een speelse manier leren hoe ze gezond kunnen leven en opgroeien. Er is een projectplan voor de peuterspeelgroepen, kinderopvangen en de basisscholen. Het projectplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de GGD (JGZ) en de gemeente. De Rotaryclub Oosterwolde verbindt zich voor minimaal 3 jaar aan dit project en staat garant voor een begroting van 6000 euro. Door het werven van fondsen en sponsoren en organiseren van fundraising evenementen worden de activiteiten bekostigd. Volgend jaar zal hopelijk Motel Westcoast in De Koele worden georganiseerd, alsook de N381 walk. Twee evenementen welke in 2019 al op de kalender stonden, maar vanwege de coronamaatregelen moesten worden opgeschort. De opbrengst van deze evenementen gaat ook in zijn geheel naar het Project Rotary Healthy Kids.