Rol gemeente bij stoppen verspreiding naaktfoto’s? ‘Jongeren die hier mee te maken krijgen zeggen het vertrouwen in het leven kwijt te raken'

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

De raadsfracties van OoststellingwerfsBelang en Wij Lokaal wil dat de gemeente scholen helpt bij het tegengaan van de verspreiding van naaktfoto’s van leerlingen.

Uit een onderzoek van journalistiek platform Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies blijkt dat één op de vier basisscholen te maken heeft met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen. In het voortgezet onderwijs gaat het om negen van de tien scholen. De meeste leerkrachten hebben aangegeven dat het één keer per jaar of soms minder voorkomt, dus het is niet dagelijks.

Zorgelijk

Volgens de beide fracties wordt door leerkrachten van de basisscholen in dat onderzoek wel aangegeven dit ze dit zorgelijk of zeer zorgelijk vinden. ‘Jongeren die hier mee te maken krijgen zeggen het vertrouwen in het leven kwijt te raken.’ De fracties maken zich zorgen over deze ontwikkelingen en vinden dat onze kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk beschermd moeten worden tegen deze vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Geen houvast

Er bestaat geen wettelijk geen verplichting om aan dit maatschappelijke probleem in de les aandacht te besteden en het onderwerp is ook niet opgenomen in de huidige kerndoelen van het onderwijs. Docenten hebben dus geen houvast en weten niet waar ze moeten beginnen.

Shaming en blaming

De gemeente Ooststellingwerf heeft wel een project weerbaarheid. Het college wordt daarom in de tekst van een motie verzocht in dit kader handvatten te ontwikkelen voor leraren, leerlingen en ouders om zich te wapenen tegen online ‘exposen of shaming en blaming’. Die motie ligt dinsdagavond bij de gemeenteraad op tafel. Expertisecentrum seksualiteit Rutgers pleit voor een nationaal actieplan. Het nieuwe kabinet zou vaart moeten maken met het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs.

Nieuws

menu