Regiofonds helpt grote initiatieven. Financiële ondersteuning van minimaal 3000 en maximaal 50.000 euro

Foto: ANP

Inwoners van Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, kunnen vanaf 6 september subsidie aanvragen uit het Regiofonds.

Dit nieuwe fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Hierin is een rijksbijdrage van 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Het doel is om grotere initiatieven die dorpen of gemeenten overstijgen, mogelijk te maken. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Friesland.

Aanvulling op Dorpenfonds

In de eerste openstelling is 250.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. De provincie Fryslân zorgt voor de uitvoering van het fonds, zodat kan worden aangesloten op de werkwijze van het Iepen Mienskipfûns.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan via www.fryslan.frl/regiofonds, dit kan tot en met 30 september 2021. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3000 en maximaal 50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken. Er volgen de komende twee jaar nog drie openstellingsperiodes.