Raadsleden mogen tijdens vergadering niet met elkaar discussiëren op sociale media. 'Ambtelijke meeleesclub’ buigt zich over leesbaarheid van raadsvoorstellen

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

Om de onderlinge verhoudingen te verbeteren, voeren gemeenteraads- en commissieleden tijdens vergaderingen geen inhoudelijke discussie op sociale media over het onderwerp waarover wordt gedebatteerd. Daarnaast wordt een ritueel in ere hersteld: raadsleden begroeten elkaar weer voor de vergadering,

Dit zijn twee voorstellen die het verbeterteam doet. Dit team bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de raad en college. Verder komt het verbeterteam met de suggestie twee keer per jaar een raadsuitje of werkbezoek te organiseren. Daarnaast wordt de raadsvergadering geschorst als er sprake is van een verstoorde verhouding en tijdens schorsingen wordt niet het live overzichtsbeeld van de raadzaal uitgezonden, maar een neutraal stilstaand beeld.

Debattraining

Bij het begin van de nieuwe raadsperiode krijgen alle raadsleden een debattraining. Raadsvoorstellen moeten makkelijk leesbaar, kort en bondig zijn. Twee keer per jaar wordt een peiling gehouden onder raads- en commissieleden om de kwaliteit van de raadsvoorstellen te toetsen en er wordt een ‘ambtelijke meeleesclub’ voor raadsvoorstellen opgezet.

Afsplitsing

Deze voorstellen volgen op de in 2020 ontstane bestuurlijke situatie in Ooststellingwerf. Vijf raadsleden uit twee van de drie coalitiefracties splitsten zich af, waardoor de coalitie nog slechts acht raadsleden telde in plaats van de oorspronkelijke dertien.

Betere samenwerking

Hayo Apotheker werd gevraagd een advies op te stellen hoe om te gaan met die politiek bestuurlijke situatie. Daaruit volgde onder meer dat de samenwerking tussen de fracties en het college beter moet. Per 1 januari 2021 is Marian Jager aangetrokken als vierde wethouder. Ze is aangesteld vanuit de raad en heeft de opdracht om de brugfunctie te zijn tussen de raad en het college.

Nieuws

menu