Raad wil veel meer geld investeren in verkeersveiligheid

Wethouder Marian Jager-Wöltgens.

Wethouder Marian Jager-Wöltgens.

Een bijzondere discussie in de raadscommissie donderdagavond. Het college kwam met een Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor vier jaar met daarin een lijstje met tien prioriteiten. Tegelijkertijd werd de raad voorgesteld daarvoor twee ton uit te trekken. En dat vond de raad eensgezind veel te weinig en totaal niet ambitieus.

En dus gaat een best wel verheugde wethouder Marian Jager-Wöltgens nu haar collega’s voorstellen het genoemde geldbedrag aan te passen. Dat wordt dan een al besluit in de raadsvergadering op 15 februari, dit om vertraging bij de uitvoering te voorkomen. Tenslotte is er een vergelijkbaar subsidiebedrag aangekoppeld van rijk en provincie. Dus in feite is er vier ton beschikbaar. Maar dan moeten projecten, die al snel een half jaar voorbereiding kosten, wel dit jaar beginnen. Als het aan de raad ligt vraagt de wethouder om minimaal een half miljoen. Maar er zijn fracties die best nog wel verder willen gaan. Het is even afwachten hoe ver de wethouder en het college nu durven te gaan.

Sierd van Weperen van de VVD was de eerste spreker die zei ‘dit is niet genoeg, we hebben een grote algemene reserve, voor dit lijstje prioriteiten hebben we vier tot vijf miljoen euro nodig.’ Vragen om twee ton vond de VVD helemaal niet ambitieus.’ Ook GroenLinks vond dat de gemeente best nog wel meer geld kan missen. Henk Vos wil net als diverse andere partijen dan wel eerst een duidelijk plan van aanpak zien. Dan wordt duidelijk wat er voor een bepaald bedrag mogelijk is. Het maken van zo’n investeringsplan kost een paar maanden, tot zeker na de verkiezingen. Daarom gaat de raad nu wel eerst het plan van het college vaststellen, zodat vast een begin kan worden gemaakt.

En waar de prioriteit moet liggen is voor iedereen ook wel duidelijk: eerst moet wat gedaan worden aan knelpunten rond scholen. De afgelopen maanden kwam al in het nieuws dat basisschool CBS De Akker in Oosterwolde heeft geklaagd. En ook in Makkinga wordt gehoopt op maatregelen. De raad hoopt dat zodra de gemeente meer geld uittrekt, ook het rijk en de provincie dat doen. Dat is volgens de wethouder geen automatisme. Plannen moeten wel passen in een bepaalde verkeersveiligheidsfilosofie van die overheden.

Het is volgens GroenLinks overigens zeker niet dramatisch gesteld met de verkeersveiligheid in Ooststellingwerf. Integendeel. Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Veel wegen van de gemeente zijn nu aangepast voor snelheden tot 30 of 60 kilometer per uur. Wat de winst daarvan is geweest op het aantal verkeersslachtoffers is niet na te gaan. Van Weperen (VVD): ‘Ik ga er vanuit dat we veel plezier hebben van onze investeringen.’

En uiteraard kwamen vanuit fracties nog diverse voorbeelden van situaties op tafel die ook aandacht vragen. Maar de wethouder waakte er wel voor te snel in te spelen om toch ook subjectieve gevoelens van onveiligheid. Mensen ervaren iets als onveilig. Maar als er dan snelheidsmetingen worden gedaan dan blijkt het eigenlijk best mee te vallen.