Raad wil alle opties van geurbeleid op tafel houden

De bestaande situatie rond bedrijven Ooststellingwerf. De Roever Omgevingsadvies

Oosterwolde – De VVD kreeg tijdens de raadsvergadering geen steun om nu al een voorschot te nemen op het nieuw vast te stellen geurbeleid.

De raadsfractie van de VVD wil voorkomen dat bij het vaststellen van een nieuwe geurverordening de omvang van een boerenbedrijf de maximale afstand bepaalt tot andere gebouwen. Dat scenario moet bij voorbaat van tafel. Maar dat gebeurt dus niet.

Rechtszekerheid

Die vrees is gebaseerd op een presentatie in het gemeentehuis om te komen tot een geurverordening. Zo geeft een gemeente sturing aan wat er in het buitengebied van een gemeente gebeurt. De VVD vindt dat de huidige afstanden voldoende rechtszekerheid geven voor alle betrokkenen. De Roever Omgevingsadvies presenteerde de raadsleden op een thema-avond een voorstel tot een soort staffel. Bij elke 100 koeien extra moet het melkveebedrijf 25 meter verder verwijderd zijn van een geurgevoelig object. De VVD voorspelt dat dan heel veel melkveebedrijven op slot komen te zitten. De VVD kwam met een amendement om bij voorbaat op de noodrem te trappen, om ongelukken te voorkomen. ‘Deze discussie moet je niet willen voeren.’ Het gevolg is dat wethouder Fimke Hijlkema ook met dit scenario het veld in moet.

Onbehoorlijk

De andere fracties vonden een politieke peiling over één scenario nu niet het goede moment. Stellingwerf PLUS stelde dat je de discussie eerst maar eens in een commissievergadering moet voeren. Henk Vos van GroenLinks vond het amendement van de VVD zelfs ‘een onbehoorlijke manier van politiek bedrijven’. D66 wilde dat je met een open mind naar de samenleving moet gaan, met dus alle mogelijke scenario’s. Ook Simon ter Heide vond dat je geen voorschot moet nemen op de openbare discussie die nog volgt. Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang zei dat het nu instemmen met het amendement geen recht doet aan het proces om te komen tot een raadsvoorstel. Wij Lokaal en de PvdA sloten zich daar bij aan, al deelden ze wel de zorgen van de VVD. Die fractie kreeg uiteindelijk alleen steun van het CDA en de ChristenUnie, waarmee het amendement werd verworpen.