Raad weet zich geen raad met 1/3-regeling voor sportaccommodaties. Besluit wordt door te veel onduidelijkheden later genomen

De padelbaan van TCO na voltooiing in september 2020.

De gemeenteraad is positief over een zogenaamde 1/3-regeling voor investeringen in de sport. Maar de raad miste in het voorstel de criteria om er woensdagvond al mee in te stemmen. Onder grote druk nam het college het voorstel terug.

Het idee is om sportverenigingen bij investeringen een derde deel te subsidiëren, een derde deel te lenen en de rest moet een club zelf op tafel leggen. Daarvoor wordt door de gemeente een bepaald budget beschikbaar gesteld per jaar onder het motto ‘wie het eerst komt…’. Over de hoogte van dat subsidiebudget kun je ook van mening verschillen. Het college dacht aan een ton per jaar, de VVD had een amendement klaar liggen voor drie ton. Voor het beschikbare leenpotje zou datzelfde budget dan moeten gelden.

Te veel onduidelijkheden

Het idee wordt omarmd, zo wordt het voor clubs immers makkelijker investeringen te doen bijvoorbeeld in het duurzaam maken van een accommodatie. Maar het kwam woensdagavond niet tot een stemming over het collegevoorstel en het amendement. Voor de raad waren er te veel onduidelijkheden om de uitvoering nu verder maar aan het college over te laten. Wie komt er nu eigenlijk in aanmerking voor de regeling, zijn er beperkingen per club aan het aantal aanvragen, moet je lid zijn van een sportkoepel? Het regende vragen waarop de wethouder duidelijk niet zat te wachten. Het maken van een tweede potje van 25.000 euro voor de aanschaf van ‘sportinventaris’ gaf ook aanleiding voor allerlei vragen over wat daar dan onder valt.

Padelbaan

Wethouder Verhagen probeerde nog een besluit af te dwingen, want ze heeft een aanvraag van de tennisclub in Oosterwolde voor een padelbaan in behandeling. Ze zei dat de uitvoering van de regeling het primaat was van het college. De raadsvergadering werd geschorst. Volgens D66’er Tammo Munting liep de wethouder tot de laatste seconden van de schorsing te sputteren om vervolgens in het openbaar het voorstel terug te nemen. Het komt weer terug, nu met criteria. De tennisclub moet dus nog even wat langer wachten. Verhagen: ‘Zodra de raad een besluit heeft genomen over de middelen en de regeling er is kan men voor de padelbaan een beroep doen op de regeling. We streven er naar dat het nog voor de zomer rond is.’

Nieuws

menu