Raad stemt in met bouw zes appartementen aan 't Oost

Ontwerp Adema Architecten

Ontwerp Adema Architecten

Het bestemmingsplan voor de bouwen van zes appartementen aan ‘t Oost in Oosterwolde kan nog deze maand door de raad worden vastgesteld en de omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De raadscommissie Ruimte van Ooststellingwerf had dinsdagavond geen enkele moeite met dit plan. Het wordt in de raadsvergadering van ook een hamerstuk.

Het gebouw komt aan de noordelijke toegangsweg van Oosterwolde. Daarvoor moet een bestaande woning worden gesloopt. Daarom wordt gesteld dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Verder is het perceel ingericht als tuin en heeft een open karakter. De zorgappartementen zijn bedoeld voor de mensen uit het midden of hogere inkomenssegment. Daar was de VVD blij mee, maar GroenLinks hoopt dat er ook gebouwd wordt door minder kapitaalkrachtige ouderen die ook zorg nodig hebben.

Het complex wordt gebouwd wordt aan een weg waar 80 km per uur mag worden gereden. Veel zienswijzen gingen dan ook over de verkeersveiligheid. Rik Berends van GroenLinks stelde dat je flink je best moet doen om daar 80 km te halen. Vanuit de raad werd de suggestie gedaan een voetpad tot de nieuwbouw te verlengen, zodat mensen met rollators niet over hoeven te steken. En het verplaatsen van het kombord werd geopperd. Het plangebied bevindt zich even buiten de bebouwde kom van Oosterwolde. Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied tot in de tweede helft van de negentiende eeuw onbebouwd was en in gebruik is geweest als weiland en boomgaard.

Maar bij de vaststelling van het bestemmingsplan speelt verkeersveiligheid volgens wethouder Marcel Bos helemaal geen rol. Hij wil afwachten of er in de toekomst aanleiding is om alsnog wat te doen aan de verkeersveiligheid. Maar hij wilde nu daarover geen verwachtingen wekken. En mensen met rollators….. ‘Het is een regulier appartementencomplex, waar zorg eventueel mogelijk is.’ Maar dat betekent dus nog niet dat alle bewoners met een rollator lopen. Op de begane grond van het gebouw zal een zorgpost en een nachtpost aanwezig zijn vanwaar zorg aan de bewoners verleend kan worden, maar er komen ook zes garages.

Het afwijkende stervormig ontwerp in het landelijke bebouwingsbeeld was in een zienswijze ook een punt van kritiek. Wethouder Bos beriep zich op adviezen. De ruimtelijke kwaliteit van het plan is beoordeeld door welstandscommissie Hûs en Hiem. Ondanks dat het ontwerp zich overduidelijk onderscheid van het algemene bebouwingsbeeld aan ’t Oost, is de commissie van mening dat deze specifieke locatie zo aan de rand van het dorp, ruimte biedt voor de afwijkende architectuur van Adema Architecten.