Raad blijft kosten afvalverwerking verhogen

FOTO LOURENS LOOIJENGA

De slagboomtarieven van de milieustraat in Oosterwolde gaan in 2022 met 5% omhoog. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Ooststellingwerf constateerde dinsdagavond ter rechtvaardiging dat de kosten nog verre van kostendekkend zijn. Ze willen verder met het beleid de tarieven langzaam op te bouwen tot de verwerking wel kostendekkend is.

Het waren de fracties van Wij Lokaal, Lokaal Sociaal Ooststellingwerf en Ter Heide die nog probeerden de tariefverhoging te voorkomen. Wat dat betreft was dat niet anders dan een jaar geleden. Nu speelde vooral de gestegen vergoeding voor oud papier en oud ijzer een rol in de motivering om tegen de verhoging te zijn. Niels van den Berg van Lokaal Sociaal Ooststellingwerf: ‘Het is derhalve niet reëel om de prijzen van het slagboomtarief te verhogen wanneer er meer aan de inzameling van reststoffen is verdiend.’ Wij Lokaal was bang voor meer zwerfaval. Het amendement sneuvelde met 3 tegen 17 stemmen.

Herman Zwart van het CDA constateerde dat Diftar+ namelijk voor de burgers ook financiële vruchten afwerpt. Minder afval in de grijze container, dus minder kosten. De afvalscheiding verloopt in Ooststellingwerf volgens Zwart steeds ‘consequenter’. Dat er ook 2 cent per kilo grijs afval bij komt is volgens hem goed uit te leggen en een stimulans tot goed gedrag. De 5% verhoging bij de slagboom had van het CDA best nog meer mogen zijn gelet op het grote gat dat er nog is naar kostendekkenheid.

Lokaal Sociaal Ooststellingwerf en de fractie Ter Heide deden nog een tweede mislukte poging om via een motie in hun ogen de inwoners een reële prijs te laten betalen voor het aangeboden afval door de inwoner twee keer over de weegbrug te laten rijden. Eén keer met al het afval in de auto (of aanhanger) en één keer zonder die bewuste afvalstroom, zodat het verschil betaald kan worden. Dat is de wijze waarop het in Weststellingwerf al sinds jaar en dag gebeurt, maar in Ooststellingwerf vinden ze zoiets onuitvoerbaar.

Het idee was om een oude weegbrug dan weer in gebruik te nemen. Alleen die is al twintig jaar buiten gebruik en ook nog eens stuk. Wethouder Fimke Hijlkema heeft geen idee wat reparatie kost, bovendien moet dan een nieuw systeem van afrekening worden opgetuigd. En of daar dan de kosten bij de slagboom door dalen werd door haar betwijfeld. Ooststellingwerfs Belang vond dat wegen niet efficiënt, de VVD noemde het praktisch onhaalbaar. Berend Leistra van de ChristenUnie had nog een advies voor mensen die oud ijzer kwijt willen: breng het vooral niet naar de milieustraat, doe er iets leuks mee voor een goed doel. 

Nieuws

menu