Raad besluit tot nieuwbouw buitendienst: poging tot uitstel mislukte

Ontwerp pand buitendienst

Het rapport van de Rekenkamer over het Biosintrum moet ook gevolgen hebben voor de wijze waarop de nieuwbouw plaats van de buitendienst aan de Nanningaweg. Dat stelde Wolter Slager van Wij Lokaal aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Hij wilde daarom dat het besluit dinsdagavond nog niet werd genomen, voordat in januari het rekenkamerrapport over het Biosintrum in de raad is behandeld. Die poging mislukte.

De rekenkamercommissie beveelt aan om bij grote projecten een projectorganisatie in te richten, meer gebruik te maken van kennis en ervaring van de medewerkers in de gemeentelijke organisatie en een concerncoltroller aan te stellen. Een onafhankelijke controller zou altijd een kritische beoordeling moeten geven over de risico’s bij grote projecten waarover de raad beslissingen moet nemen. De financiering en de verrekening van BTW werd bij het Biosintrumproject vooraf onvoldoende getoetst. Een risicoparagraaf ontbrak in de voorstellen. En daarom gingen dus bij diverse fracties de alarmbellen af nu er weer een miljoenenproject op tafel lag.

Uitstel heeft gevolgen

Wethouder Marian Jager deed haar best om de ineens dreigende vertraging te voorkomen.’ Het is duidelijk dat we bij de uitvoering al rekening hebben gehouden met de aanbevelingen.’ Tot verbazing van Wolter Slager van Wij Lokaal. Wat die aanbevelingen waren helemaal nog niet bekend toen het voorstel voor het buitencentrum naar de raad werd gestuurd. Jager beloofde een goeie projectstructuur en een dito check op de kosten. Ze voorspelde dat uitstel van het besluit over de Nanningaweg wel eens kan betekenen dat het besluit ver na de verkiezingen wordt genomen. Ze zei zelfs eind volgend jaar. En dan zijn de bouwkosten weer verder opgelopen, zo voorspelde ze.

‘Dan loopt het project dus behoorlijk vertraging op na de lange voorbereiding vanaf maart. Er is geen enkele reden te wachten op behandeling rapport Rekenkamer, we weten al wat daar in staat.’ Maar Wolter Slager verwachtte dat uit de behandeling van het rapport aanbevelingen kunnen voortkomen die van belang zijn voor het besluit over het buitencentrum. Ook Jelke Nijboer van collegepartij de PvdA ging daarin mee. ‘Om het proces zuiver te houden, er zijn zoveel raakvlakken.’ Maar alleen de ChristenUnie en de fractie Ter Heide waren ook voor uitstel. Dus haalde het ordevoorstel het niet.

Steun voor bouwplan

Bij de behandeling van het voorstel herhaalden de fracties vervolgens nog eens wat eerder in de commissie al was besproken. De meerderheid was en bleef bereid om ruim 4,3 miljoen euro beschikbaar stellen voor het nieuwe pand van de buitendienst aan de Nanningaweg in Oosterwolde. De huidige huisvesting voldoet immers niet aan de wettelijke voorschriften. Op het duurste ontwerp is het biobased-gevelontwerp wegbezuinigd  (140.500 euro). De ChristenUnie vond het nog steeds te duur en er is in de raad grote twijfel of de 4,3 miljoen wel genoeg zal zijn. Simon ter Heide: ’Het is een onderbuikgevoel, een gemis van vertrouwen, ik ben angstig, dus stem ik tegen.’

Zorgen over stijgende kosten

Ook tegenstemmer Sierd van Weperen van de VVD uitte wederom zorgen over het beheersbaar houden van de bouwkosten. In juli 2020 was de ambtelijke voorspelling dat de geraamde bouwprijs maximaal houdbaar is tot eind dit jaar, zo had hij bij een vertrouwelijke briefing te horen gekregen. Maar de aanbesteding moet dus nog plaatsvinden en dat wordt best spannend. Tammo Munting van D66 stelde dat een budgetoverschrijding onvermijdelijk lijkt. ‘Waarom verhogen we het krediet niet?’ Wethouder Jager: ‘Maar met welk bedrag dan? Op dit moment is het voldoende, we kunnen niet garant staan voor prijsschommelingen.’

Wolter Slager van het tegenstemmende Wij Lokaal: ‘Het kan net zo’n foutenfestival worden als bij het Biosintrum gelet op de inflatie.’ Van Weperen: ‘Het zal nooit genoeg zijn.’ De VVD’er stelde voor om via een onafhankelijke procescontroller gevraagd en ongevraagd geïnformeerd te worden over het proces. Maar er komt een projectorganisatie met een interne concerncontroller, die volgens wethouder Jager niet aan de leiband van het college loopt. ‘Dan is geen goede controller.’ De ChristenUnie wilde dat mogelijke financiële tegenvallers binnen het nu beschikbare budget worden opgevangen. Maar die verantwoordelijkheid wilde het college niet eens hebben.

Wethouder Jager: ‘Als we geld tekort komen, dan komen we eerst heel transparant terug bij de raad om een afweging te maken.’ Voor D66’er Munting is het al duidelijk waar dat dan toe leidt. Door nu akkoord te gaan met dit voorstel accepteer je als raad ook dat er waarschijnlijk geld bij moet. ‘We zijn bereid daarvoor dan de portemonnee te trekken.’ GroenLinks doet daar dan ook niet moeilijk over.

Nieuws

menu