Provincie bevestigt woningbouwafspraken

Woningbouw.

Woningbouw. ANP

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân stemmen in met de regionale woningbouwafspraken over de periode 2020 tot 2030 zoals de regio Zuidoost Fryslân heeft voorgesteld. Dat blijkt uit een brief die bij de gemeenten is binnengekomen.

De woningbouwafspraken houden in dat de regio Zuidoost Fryslân 4339 woningen, inclusief 30% overprogrammering, mag programmeren. De overprogrammering biedt de mogelijkheid om in die vijf gemeenten planologisch ruimer te plannen, zodat snel en flexibel kan worden ingespeeld op mogelijke uitval of vertraging van projecten. Daarnaast is er ruimte om in een aantal kernen binnenstedelijk vrij te programmeren. Ook is er experimenteerruimte voor 293 tijdelijke woningen.

Ooststellingwerf

Voor Ooststellingwerf is de maatwerkafspraak gemaakt dat het aantal te programmeren woningen is verhoogd van 190 naar 320 (met 30% overprogrammering is het totaal 416 woningen) en dat in alle kernen binnenstedelijk vrij mag worden geprogrammeerd. Buitenstedelijk mogen 186 woningen en binnen de experimenteerruimte mogen 35 tijdelijke woningen worden geprogrammeerd.

Weststellingwerf

Voor Weststellingwerf gaat het om 470 woningen, met overprogrammering wordt het aantal 611. Buitenstedelijk mogen 370 woningen en binnen de experimenteerruimte mogen 28 tijdelijke woningen worden geprogrammeerd. Binnenstedelijk vrij bouwen mag in Wolvega en Noordwolde, in Ooststellingwerf mag dat in alle kernen.

Prognose

De provincie Fryslân verwacht begin 2023 de nieuwe bevolking- en huishoudensprognose Fryslân 2022 te publiceren, wat voor de provincie aanleiding zal zijn om weer met de regio in gesprek te gaan waarbij deze woningbouwafspraken worden geëvalueerd. Het uitganspunt van de provincie dat incidenteel maatwerk per gemeente altijd mogelijk blijft ongewijzigd.