Provincie Fryslân blijft het grootste deel van de oevers van de Turfroute onderhouden

29 juni 2022 Oosterwolde: bootjesdrukte op de Turfroute langs de Nanningaweg net buiten Oosterwolde. Fotograaf: Rens Hooyenga

29 juni 2022 Oosterwolde: bootjesdrukte op de Turfroute langs de Nanningaweg net buiten Oosterwolde. Fotograaf: Rens Hooyenga Foto: Rens Hooyenga

De provincie Fryslân blijft het grootste deel van de oevers van de Turfroute onderhouden, ondanks dat langs een groot deel daarvan een gemeentelijke weg ligt.

Dat is een van de onderdelen van een voorstel aan Provinciale Staten voor het toekomstige oeverbeheer in Fryslân. De Turfroute krijgt een uitzonderingspositie (maatwerk) met het oog op bestaande afspraken met Opsterland en Ooststellingwerf.

Voorkeursvariant

Een nieuwe voorkeursvariant van de provincie gaat er van uit dat bestaande afspraken over het oeverbeheer tussen de overheden onderling komen te vervallen. De gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf geven aan dat zij zich hier niet in kunnen vinden, gelet op de bestuurlijke afspraken die eerder (in 2014) zijn gemaakt tijdens het opwaarderen van de Turfroute.

Bebouwde kom

Conform de bestaande afspraken nemen Opsterland en Ooststellingwerf het beheer van de oevers binnen de bebouwde kom voor haar rekening. Daarentegen zijn de oevers buiten de bebouwde kom in beheer bij de provincie. Aangezien de Turfroute vooral door het buitengebied loopt, komt conform deze afspraken een groot deel van de oevers bij de provincie in beheer (circa 75%).

De voorkeursvariant van de provincie houdt geen rekening met dergelijke afspraken. Aangezien er langs een groot deel van de Turfroute een gemeentelijke weg direct langs de oever is gelegen, zouden de beide gemeenten in de nieuwe situatie een groot deel van de oevers in beheer krijgen (ongeveer 63%). Ook het waterschap krijgt de nodige oevers in beheer (14%), terwijl de provincie slechts 8% krijgt toebedeeld krijgt in deze variant.

Onderhoudskosten

Ook in kosten is het verschil tussen de voorkeursvariant en maatwerk aanzienlijk. De jaarlijkse onderhoudskosten voor Ooststellingwerf (geschat op 10.000 euro per kilometer oever) in de voorkeursvariant zouden drie of vier keer zou hoog worden ten opzichte van de maatwerk-variant. Andersom krijgt de provincie in de maatwerk-variant te maken met een toename van de onderhoudskosten met een factor 9. In de voorkeursvariant beheert Ooststellingwerf bijna 31 kilometer oever, bij maatwerk gaat dit om ruim 10 kilometer.

Gelet op de bestaande afspraken en het feit dat de gemeenten eerder ook zelf een flinke bijdrage hebben gedaan in het opwaarderen van de Turfroute, maakt dat de provincie naar verwachting niet zonder meer de bestaande afspraken naast zich neer kan leggen. Gedeputeerde Staten stelt daarom voor maatwerk toe te passen voor de Turfroute en niet de voorkeursvariant te gebruiken. Zij willen daarmee zo goed mogelijk recht doen aan de bestaande afspraken.