Project wil biodiversiteit in Ooststellingwerf versterken

De provincie inventariseert alle initiatieven op het gebied van biodiversiteit. Ingezonden foto

Oosterwolde - Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wil op grote en kleine schaal de biodiversiteit in de gemeente versterken. Dat wil zij doen door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger.

Met een digitaal platform moet de impact van de lokale initiatieven voor de biodiversiteit worden versterkt. De trekkers van het project zijn de Agrarische Natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf (WBE), Imkersvereniging Ooststellingwerf en het Biosintrum.

Subsidie

Het is de bedoeling om na verloop van tijd dit platform uit te breiden en hier nieuwe samenwerkingspartners aan toe te voegen. Een van die samenwerkingspartners zou de gemeente Ooststellingwerf kunnen zijn. In de startfase is de gemeente een beoogd subsidieverstrekker. Er ligt een voorstel van B & W om ruim 30.000 euro subsidie aan het project te geven.

Bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen worden daar waar mogelijk bij het initiatief betrokken. Het bedrijfsleven dient als sponsor, leverancier en om samen producten te fabriceren, zoals vogelkastjes. Samen met het onderwijs en kennisinstellingen worden projecten uitgedacht en opgezet. Het Biosintrum speelt hierin een belangrijke rol als centrale locatie waar kennispartijen en het onderwijs samenkomen.

Kleinschalige initiatieven

In Ooststellingwerf zijn de afgelopen jaren al diverse kleinschalige initiatieven opgezet om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Deze initiatieven zijn goed behapbaar voor kleinere verenigingen, maar zijn qua omvang weer te klein voor agrarische collectieven. Verspreid over Ooststellingwerf worden door inwoners en boeren vrijwillig akkerranden, overhoekjes en bermen ingezaaid. Ook worden er insectenhotels gemaakt door leerlingen (onderbouw) van het Stellingwerf College of eendenkorven geplaatst (WBE). Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wil deze projecten en de partners verbinden en ondersteunen.

Biobased economy

Samenwerking tussen inwoners, agrariërs en onderwijs op gebied van biodiversiteit wordt door de gemeente gestimuleerd. Dit past bij de ambitie van de Ooststellingwerf om burgerinitiatieven ruimte te geven en inwoners te laten meedoen aan de Biobased economy. Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf kan goed aansluiten bij het biodiversiteitsplan dat eind 2020 wordt vastgesteld.

Nieuws

menu