Project Haerenkwartier is eyeopener

Oosterwolde – Het intensief samenwerken tijdens het grootschalige nieuwbouwproject in het Haerenkwartier in Oosterwolde opent ogen. De gemeente en wooncorporatie Actium zijn het erover eens: dit bevalt uitstekend, deze samenwerking krijgt zeker een vervolg.

Het nieuwe Haerenkwartier van boven.

Het nieuwe Haerenkwartier van boven. Andries van Vught

Oscar Weehuizen is dorpencoördinator bij de gemeente en is nauw betrokken bij het nieuwbouwproject. Hij weet van de hoed en de rand als het woord Haerenkwartier valt. Met Annet Laurijsen, gebiedscoördinator wijken bij Actium, werkt hij sinds de start van het project intensief samen. ‘Ze kan eigenlijk als een nieuwe collega worden gezien, zoveel werken we samen’, duidt Weehuizen. Een collega voor zolang het project duurt, van eind 2016 tot eind 2022. Laurijsen deelt die mening: ‘Ik werk in dit project net zo nauw samen met Oscar als met mijn Actium-collega’s.’

Korte lijntjes

Bijzonder, noemt ze de samenwerking, want ‘nog nooit eerder deden we dat op deze manier in Ooststellingwerf’. Voorheen stemden de partijen uiteraard zaken op elkaar af, maar nu worden alle facetten uitvoerig besproken. Een eyeopener, omdat op deze manier alles eensgezind gebeurt, ze alle aspecten op elkaar afstemmen en elkaar versterken. De lijntjes zijn kort. ‘Het is een gestroomlijnde machine. We doorbreken hiermee een stigma’, vertaalt Laurijsen. Over een eventueel volgend project binnen de gemeente laten beiden weinig los.

Ketelhuis

Hebben ze dan echt niets te klagen over de werkwijze tijdens het huidige project? ‘Tuurlijk kan er altijd wat verbeterd worden, maar dat is logisch’, beschrijft Weehuizen. ‘Maar door die innige samenwerking, zijn hobbels in de weg zo weggenomen.’ Hij noemt het ketelhuis als voorbeeld, het gebouw dat alle woning in de wijk warm hield sinds de jaren zestig. Een soort van stadswarmte, maar dan kleinschalig. Vooruitstrevend toen, het oudste gebouwtje van de wijk straks. Het krijgt een dorpskamerfunctie. ‘We wilden het gebouwtje een inloopfunctie geven. Mensen met vragen of klachten konden daar dan terecht, wanneer ze maar wilden. Omdat het ketelhuis niet bij iedereen even geliefd is, werd een tweede inloophuis in het leven geroepen.’ Voorheen had het ketelhuis ook een soort van dorpshuisfunctie, maar het gebouw werd beheerd door inwoners van de wijk. ‘Sommigen kwamen er graag, sommigen juist helemaal niet omdat er een soort vaste groep kwam. Om dat gevoel weg te nemen, huren wij een professionele partij in die het ketelhuis in de toekomst gaat beheren.’

Gasloos

Het plan is om het gebouw alle dagen van de week te openen en er allerlei activiteiten te organiseren. Oscar Weehuizen noemt het gebouw belangrijk, omdat er in de wijk zo’n zeventig nieuwe gezinnen komen wonen die ‘we een warm welkom willen geven’. ‘We hebben daarnaast zoveel dingen bedacht’, gaat Laurijsen verder. ‘De wijk wordt helemaal gasloos. Bewoners gaan nu op inductie koken in plaats van op gas. Dat is wel even wennen. Daarvoor wilden we een kookworkshop organiseren. Ook tuindagen werden bedacht om bewoners te laten zien hoe zij hun tuin duurzamer in kunnen richten. ‘Helaas konden deze activiteiten niet doorgaan vanwege corona. We hopen het alsnog te kunnen doen na de crisis.’

Moestuin

De moestuin, nog zo’n geliefd fenomeen in de wijk. Die was er en velen wensten dat die bleef. ‘Wederom door snel schakelen, werd er binnen no time een oplossing gevonden’, legt Weehuizen uit. ‘We hebben twee tuinen van woningen die leegstonden omgeploegd om tijdelijk als moestuin te laten dienen. Zodra de wijk klaar is komt er een gloednieuwe moestuin naast het ketelhuis.’ En mocht er op een gegeven moment geen behoefte meer voor zijn, is het zo ingericht als bloemenperk. ‘Het zijn van die kleine details waar veel waarde aan gehecht wordt. Dingen die we altijd samen moeten bekijken en overleggen met de bewoners. Via de klankbordgroep kunnen we transparantie garanderen.’

Betrokkenheid

Laurijsen: ‘In het begin was er veel wantrouwen vanuit de wijk, maar dat zagen we honderdtachtig graden draaien, mede door de betrokkenheid van bewoners bij de uitwerking van de plannen. Denk bijvoorbeeld aan de klankbordgroep. We zetten in op betaalbaar wonen en we hebben levensloopbestendige woningen toegevoegd, zodat mensen daar oud kunnen worden. Mensen zijn tevreden. Daar doen we het voor. Niet alleen nu, ook bij toekomstige projecten.’