Plannen voor zes nieuwe woningen in Oosterwolde. Gemeenteraad moet verklaring van geen bedenking afgeven

Het gebied waar de zes woningen moeten komen.

Het gebied waar de zes woningen moeten komen. Gemeente Ooststellingwerf

Er zijn plannen om aan de Boekhorsterweg 17 in Oosterwolde zes woningen te bouwen.

B & W heeft in principe uitgesproken om medewerking te verlenen aan het plan. De gemeenteraad moet een zogenoemde verklaring van geen bedenking afgeven. Vanuit de beheersverordening is het toegestaan om vier woningen toe te voegen. Het betreft hier echter zes woningen, waardoor een uitgebreide procedure toegepast dient te worden.

Woonvisie

Het plan past in de Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022. Vanuit de woonvisie is onder andere aangegeven dat behoefte is aan nieuwbouw. Het perceel waar de woningen moeten worden gebouwd, is een inbreidingslocatie. Dat er voldoende vraag is naar de nieuwe woningen blijkt uit de woningmarktanalyse die onderdeel is van de Woonvisie. Aan eengezinswoningen in de koopsector, vooral in het goedkope segment (vrij op naam prijzen tot ongeveer € 200.000), maar ook daarboven is tot 2025 nadrukkelijk behoefte.

Hoofdkernen

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Vier van de zes woningen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma woningbouw. De twee extra woningen zijn hierin niet opgenomen. Momenteel worden nieuwe regionale woningbouwafspraken gemaakt met de provincie. Onderdeel van deze afspraken is in ieder geval dat voor binnenstedelijke woningtoevoegingen in de drie hoofdkernen (naast Oosterwolde zijn dat Appelscha en Haulerwijk) geen maximaal aantal geldt. Een toevoeging van twee woningen is op basis hiervan dus mogelijk.