Opvang van statushouders in Ooststellingwerf ligt op schema

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

De huisvesting van statushouders als gevolg van de wooncrisis is ook voor Ooststellingwerf een behoorlijke opgave. Het is in 2022 samen met de woningbouwcorporaties gelukt de taakstelling die de gemeente van het rijk opgelegd had gekregen te realiseren.

Het duurde allemaal wel wat langer. Concreet zijn er in de gemeente 48 nieuwkomers gehuisvest. Daarmee zijn er ook al acht geplaatst van het aantal voor 2023. In de eerste helft van dit jaar wordt nog woonruimte gezocht voor 31 statushouders.

Het college schrijft aan de gemeenteraad: ,,We gaan in 2023 samen met alle organisaties die een rol spelen bij het succesvol inburgeren van deze nieuwe inwoners de dienstverlening vormgeven. We gaan hiervoor periodiek met alle betrokken organisaties in gesprek met als doel samen de dienstverlening zodanig in te richten dat iedere statushouder en (gezins)migrant zo snel mogelijk mee kan doen in onze gemeente.”

In het voorjaar is een bijeenkomst om met samenwerkingspartners kennis te delen over het inburgeren. ,,Voor de Wet inburgering zoeken we de samenwerking binnen de OWO-gemeenten actief op.”

Zo biedt een Internationale Schakelklas in Drachten jonge statushouders een opleiding met fulltime onderwijs richting een vervolg op het MBO. Bovendien kunnen statushouders hiervoor binnen de eigen nieuwe regio blijven. ,,In 2023 willen we dit met de OWO-gemeenten en gemeente Smallingerland uitbouwen tot een formele pilot, waarbij we via het Rijk ook financiering willen regelen voor dit traject.” Anders moeten deze jongeren naar de ROC’s Friesland College en Friese Poort in Leeuwarden. Deze instellingen hebben nu als enige in het noorden een landelijke onderwijserkenning.

Nieuws

menu