Openbare verlichting in Ooststellingwerf wordt tegen het licht gehouden. 'Gemeente moet het goede voorbeeld geven'

Berend Leistra van de ChristenUnie. Lourens Looijenga

Ooststellingwerf gaat nog eens kritisch kijken naar de hoeveelheid en duur van de verlichting van gemeentelijke gebouwen. Het college nam dinsdagmiddag een motie over van Berend Leistra van de ChristenUnie.

In de motie wordt gevraagd de tijdsaansturing van de verlichting nog eens nader onder de loep te nemen. Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn om de verlichting op basis van zonsopkomst en zonsondergang middels een lichtsensor te schakelen. Leistra stelde vast dat bij de gemeente de energielasten gestegen zijn. ,,Dit ondanks dat op gemeentelijke gebouwen ook zonnepanelen aanwezig zijn. Omdat wij anderen oproepen om energie te besparen, moeten wij als gemeente Ooststellingwerf wel het goede voorbeeld geven.”

Verkeersveiligheid

Alle fracties steunden de motie, die mede werd ingediend door de VVD en de Vrije Partij Ooststellingwerf. Wel maakte Niels van den Berg van de fractie van LSO het voorbehoud dat het aanpassen van de tijden van de openbare verlichting niet de verkeersveiligheid nadelig mag beïnvloeden. De eventuele kosten worden begin 2023 meegenomen in de voorjaarsnota. Door de VVD werd er op gewezen dat er nog een halve ton over is van het geld dat het Rijk heeft gegeven ter compensatie van economische schade door de coronacrisis.

Nieuws

menu