Ooststellingwervers scheiden afval steeds beter

Diftar. FOTO ARCHIEF DVHN

Oosterwolde - Ooststellingwerf heeft sinds de invoering van Diftar+ veel minder restafval in de Sortibak en veel meer gft-afval in de Biobak. Inwoners betalen, sinds januari 2019, per aangeboden kilo restafval. Op deze manier valt de afvalstoffenheffing goedkoper uit als huishoudens hun afval beter scheiden.

Doelstelling 2020

In de Sortibak zat 26% minder restafval. Het gft-afval in de Biobak is met 27 procent toegenomen. Er wordt veel beter afval gescheiden. Daarnaast zijn de meeste huishoudens goedkoper uit, want de Sortibak is vaak minder zwaar. In 2020 moeten gemeenten aan de VANG-doelstelling (‘van afval naar grondstof’- doelstelling) voldoen. Dit betekent 75 procent van het huishoudelijk afval scheiden en maximaal 100 kg (per inwoner, per jaar) aan te verbranden restafval hebben. Ooststellingwerf is zeer goed op weg om deze doelstelling te halen. Het gewicht van te verbranden afval per inwoner in 2019 kwam neer op 114,4 kilogram. Dat is al 26,8 kilogram minder dan in 2018 en al dicht bij de 100 kilogram van de doelstelling van 2020.

Trots

Wethouder Fimke Hijlkema is trots op dit resultaat: ‘We scheiden veel beter in Ooststellingwerf. Dat is niet alleen beter voor de portemonnee van onze inwoners, maar ook voor het milieu. Wat fijn dat we gezamenlijk dit resultaat hebben behaald. Laten we deze lijn met zijn allen voortzetten. We hebben er allemaal baat bij.’

Na 2020

De VANG-doelstelling voor 2025 bedraagt 30 kg te verbranden afval (per inwoner, per jaar). Dat betekent dat er de komende zes jaar ruim 84 kilogram, per persoon, minder bij het te verbranden afval terecht moet komen. Dit ligt bij de inwoners, zoals meer recyclebaar materiaal gebruiken en nog beter afval scheiden, maar ook bij het na-scheidingsproces.

Omrin ontwikkelt momenteel een uitbreiding van de na-scheidingsinstallatie, waardoor er nog meer afval door middel van na-scheiding uit het te verbranden afval wordt gehaald.

Koploper in afvalapp

Inwoners van Ooststellingwerf kunnen sinds de invoering van Diftar+ het aangeboden gewicht aan restafval in de eigen Sortibak bekijken. Per 1 maart 2020 maakt 65 procent van het totaal aantal aansluitingen in Ooststellingwerf gebruik van de app. Ten opzichte van de andere Friese gemeenten heeft Ooststellingwerf het hoogste percentage gebruikers.

Nieuws

menu