Ooststellingwerf ziet kansen voor plaatsing laadlantaarns

Een slimme lantaarnpaal van de firma CityTech in Renkum. CityTech

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om in Ooststellingwerf ‘slimme lantaarnpalen’ in te voeren, waarmee elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Ooststellingwerfs Belang kwam de afgelopen week bij de raadsvergadering met dit voorstel, gesteund door de PvdA.

Een laadlantaarn is dus een slimme lantaarnpaal die niet alleen licht geeft, maar ook als laadpaal voor elektrische auto’s kan fungeren. Er zijn in de gemeenten Eindhoven en Nijmegen positieve proeven gedraaid met “slimme lantaarnpalen”. En in de gemeente Renkum is dit najaar gestart met plaatsing van laadlantaarns, waardoor dit volgens Ooststellingwerfs Belang een uitvoerbare optie is voor het toch zo innovatieve Ooststellingwerf.

‘Smart City’

In Renkum kan de lichtmast zelfs in de toekomst worden uitgerust met andere ‘Smart City’ toepassingen zoals sensoren voor het meten van luchtkwaliteit of het reguleren van verkeersstromen, mobiel internet en camerabeveiliging voor de openbare orde en veiligheid.

Noodzaak

Ooststellingwerfs Belang wil bij de aanleg van nieuwe straten kijken of er laadlantaarns geplaatst kunnen worden ‘daar waar vraag is en mogelijkheden zijn’. De raad steunde in meerderheid de motie. Tegen het voorstel waren Lokaal Sociaal Ooststellingwerf, de VVD en de fractie Ter Heide. Er was bijvoorbeeld twijfel of de noodzaak er nu al is, gelet ook op het feit dat de elektrische auto’s voor veel mensen nog te duur zijn in de aanschaf. Het is niet bekend hoeveel elektrische auto’s er nu rondrijden in de gemeente.

Verrommeling

De landelijke prognose is dat er in 2030 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn, wat neerkomt op een behoefte van 600 nieuwe laadpunten per dag. Maar er komen er momenteel maar 45 per dag bij. De indieners van de motie vrezen voor een enorme verrommeling van het straatbeeld. Met de laadlantaarn wordt dat voorkomen.

Nieuws

Meest gelezen