Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde.

Ooststellingwerf wil tijdig klaar zijn om nieuwe inwoners woning te bieden

Het gemeentehuis van Ooststellingwerf in Oosterwolde. FOTO ARCHIEF LC/NIELS WESTRA

Bewoners van het westen van het land die woningen zoeken in het noorden, de Lelylijn die zal zorgen voor fors meer woningen: de raad van Ooststellingwerf wil dat de gemeente alles in gereedheid brengt op al die nieuwe inwoners een bouwlocatie te bieden.

Want als Ooststellingwerf het niet doet, dan doen andere gemeenten dat wel en dan vliegen de vissen over het net. Het college werd opgeroepen geen tijd meer te verspillen.

Op slot

Woningbouw houdt alle raadsfracties al jaren bezig, want de gemeente zit min of meer op slot omdat alle woningen die gebouwd mogen worden zo ongeveer verdeeld zijn. Jakob Baar van de VVD stelde dat de gemeente dat probleem zelf heeft veroorzaakt. De vorige woonvisie was niet goed, er is te snel voorgesorteerd op daling van de bevolkingsgroei en te snel gekozen voor inbreiding boven uitbreiding. De oude visie heeft volgens de VVD’er remmend gewerkt. ’Het was een verkeerd inschatten van de markt. Het aantal koopwoningen is de laatste jaren gedaald, en door het lage aanbod zijn prijzen flink gestegen. We hebben te maken met een overspannen markt.’

Lelylijn-effect

In een Deltaplan wordt onderzocht of Noord-Nederland kan helpen bij de landelijke woningnood door 100.000 huizen te bouwen. Dit zou samen kunnen gaan met de aanleg van de Lelylijn. Zuidoost-Friesland ziet in vijf gemeenten ruimte voor 35.000 woningen extra. Misschien wel 250 woningen per jaar in Ooststellingwerf, zo werd vanuit de gemeenteraad gesuggereerd. De bouwwethouders van de vijf gemeenten gaan binnenkort om tafel. Waar gaan wij de woningen neerzetten, zo vroeg Ignas Minnema van D66 zich bijna wanhopig af. ‘We hebben steeds gekozen voor inbreiding, maar daarmee ga je ze niet realiseren, je zult ook moeten uitbreiden, dat leidt tot spanningsveld.’ Want het mooie landschap is de raad ook dierbaar. Ondanks dit dilemma werd de euforie er niet minder door.

Veel onduidelijk

De raad rekende zich al rijk, ofschoon de provincie vooralsnog geen enkele extra ruimte biedt om meer te kunnen bouwen dan tot nu toe was afgesproken. Nieuwe afspraken zijn er niet, zo benadrukte wethouder Fimke Hijlkema. Wat zijn die effecten van de pandemie nu echt. En de Lelylijn is ook nog lang niet zeker, zo benadrukte ze. De PvdA was het met de eigen wethouder eens dat er nog veel onduidelijk is, zoals de effecten van vergrijzing en die spoorlijn. D66 wees er ook op dat VVD-lijsttrekker Mark Rutte begin maart voor Omrop Fryslân nog zei dat eerst moet worden gekeken hoe Nederland uit de coronacrisis komt. Maar de spoorlijn staat wel in de verkiezingsprogramma’s van de partijen, die woensdagavond het grootste zijn geworden. Wolter Slager van WijLokaal: ‘We gaan los. De Lelylijn komt er. De wethouder kan aan de bak.’ Ge Bouma van het CDA: ‘We moeten geen tijd verspillen. Wat kan nu oppakken, anders zijn we weer drie jaar verder.’

Bestemmingsplannen maken

De wethouder moest van diverse fracties snel bestemmingsplannen gaan maken voor de paar bouwlocaties die al jaren in het bezit zijn van de gemeente. Berend Leistra van de ChristenUnie wees daar ook op, al is hij ook weer geen voorstander van hele grote uitbreidingsplannen. Maar waar iets kan, moet je het wel doen. Maar met die ruimte, die dus voorbestemd zijn om te bouwen, moet je volgens Rik Berends van GroenLinks desondanks zorgvuldig omgaan. Ook het bebouwen van die locaties vond hij ‘gewoon zonde’. VVD’er Jakob Baar noemde dit verhaal van GroenLinks ‘bekrompen’. Ook onafhankelijk raadslid Simon ter Heide stelde dat Berends de plank volledig missloeg door eerder aangewezen bouwlocaties opnieuw ter discussie te stellen. Hij wees er op dat het bouwplan de Hooge 2 aan de oostkant van Oldeberkoop al vijf jaar stil ligt. ‘Het vorige college maakte er helemaal een rotzooitje van.

Woonzorgvisie

De woningbouwdiscussie in de commissie kwam voort uit een te maken woon(zorg)visie voor de gemeente. Dat beleidsstuk wordt basis van het bouwen in de komende jaren. Tot frustratie van Simon ter Heide en StellingwerfPLUS gaat het schrijven 75.000 euro kosten. Jan van Gelderen vond dat eigen ‘enthousiaste ambtenaren’ van de gemeente het ook wel zouden moeten kunnen schijven. Hij wilde het stuk samen met OWO-partners Weststellingwerf en Opsterland maken. Maar de wethouder zei dat Opsterland daar dit jaar geen prioriteit aan wilde geven, dus doet Ooststellingwerf het wel alleen. ‘We kunnen niet wachten, dat kunnen we ons niet permitteren, vaart maken.’ Kortom ook het college wil klaar zijn voor een gehoopte bouwgolf.

Zorgen voor doorstroming

De volgende vraag is dan wat er gebouwd moet worden. Daar volgt nog een discussie over met de gemeenteraad. StellingwerfPLUS wil ‘duurzaam-circulair’ bouwen. ‘Leg je oor te luister bij bouwondernemingen, die weten precies wat de marktontwikkelingen zijn’, zo adviseerde Jakob Baar van de VVD. Maar blijkbaar wist hij het antwoord al. Hij constateerde dat er nu geen doorstroming op de woningmarkt is, omdat er te weinig aanbod in het hogere segment. GroenLinks stelde het omgekeerde, dus eerst bouwen voor de kleine beurs, want zonder starters is er immers ook geen doorstroming. De wethouder gooide het thema zorg nog in de discussie.

Ouderen

Er is sprake van vergrijzing, veel mensen krijgen dementie, mensen moeten langer thuis wonen. Ouderen worden gedwongen in de eigen omgeving te wonen. Daardoor is die doorstroming er niet. Maar ouderen moeten toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. Verder moet er plek komen voor statushouders en moet de gemeente zorgen voor beschermd wonen in wijken. Kortom de te maken woonvisie heeft volgens de wethouder duidelijke raakvlakken met zorg, het plan moet van Hijlkema ‘integraal’ zijn. WijLokaal vreest dat dit combineren een vertragende werking heeft.