Ooststellingwerf wil aanhaken op Unesco-succes Koloniën van Weldadigheid. 'We zijn ons bewust dat er kansen liggen, we liggen er tussenin’

‘Onze regio komt er wat bekaaid vanaf.’ Dat zei D66-commissielid Ignas Minnema in reactie op een voorstel voor regiomarketing van Zuidoost Friesland. Daarin wordt geen aandacht besteed aan de Unesco-status, die delen van de buurgemeenten Noordenveld, Westerveld en Weststellingwerf hebben gekregen. Minnema vond dat toeristisch gezien een gemiste kans. ‘Daar moeten we meer mee doen.’

Kolonisten in het veld aan de Westvierdeparten bij Noordwolde.

Kolonisten in het veld aan de Westvierdeparten bij Noordwolde. Eigen foto

Ook Wij Lokaal miste dat. In het plan staat alleen ‘vlakbij de regio liggen trekkers zoals het gevangenismuseum Veenhuizen en de Koloniën van Weldadigheid’. ‘In de ontwikkelstrategie die u nog krijgt staat het er wel in’, zo beloofde wethouder Marian Jager de raad in een commissievergadering. ‘Maar je hebt ook de provincie nodig die dat ondersteunt. Het verdient nader onderzoek naar wat we er mee kunnen. We zijn ons bewust dat er kansen liggen, we liggen er tussenin.’ Ze sprak over een ‘Unesco-as’ van Veenhuizen naar Frederiksoord. ‘We vragen er aandacht voor. Maar je moet eigenlijk een partij hebben over de gemeentegrens heen die zich daar bij betrokken voelt.’

Nieuws

Meest gelezen