Ooststellingwerf richt zich op psychische gevolgen van pandemie voor leerlingen. Met name tweede lockdown heeft groot effect gehad op welbevinden van kinderen

Het gemeentehuis in Oosterwolde. Lourens Looijenga

Ooststellingwerf gaat zich richten op de psychische gevolgen van de pandemie voor kinderen en jongeren. De gemeente ziet in haar eigen cijfers dat dit nodig is en de scholen hebben deze wens geuit.

Omdat scholen zelf vooral inzetten op onderwijsachterstanden, wil Ooststellingwerf zich meer richten op de psychische gevolgen voor scholieren. Met name de tweede lockdown heeft een groot effect gehad op het welbevinden van leerlingen. Scholen maken zich zorgen en ook de leerplichtambtenaar krijgt deze signalen. Leerlingen hebben moeite na de lockdown weer naar school te gaan door de lange verstoring van het ritme. Daarnaast is er een toename in hulpvragen. Dit zijn volgens de gemeente signalen dat het psychisch welbevinden van jongeren en kinderen onder druk is komen te staan door de coronamaatregelen.

NPO

Om de onderwijsachterstanden door corona aan te pakken heeft het Rijk 8,5 miljard euro uitgetrokken. Dit incidentele bedrag moet worden besteed in de periode tot en met 31 juli 2023. Het overgrote deel van dit bedrag gaat rechtstreeks naar de schoolbesturen. Een klein deel van de NPO-middelen (NationaalProgramma Onderwijs) gaat als specifieke uitkering naar de gemeenten. Voor Ooststellingwerf gaat het om een bedrag van 408.000 euro.

Persoonlijke begeleiding

Het geld dat naar de gemeente gaat is bedoeld voor schooloverkoepelende activiteiten in de vroeg- en voorschoolse periode, het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Bij de besteding van het geld zetten scholen vooral in op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Waar mogelijk worden extra leerkrachten en onderwijsassistenten ingezet. Teams krijgen bijscholing en leerlingen krijgen meer persoonlijke begeleiding.

Leesproblemen

Er wordt in verhouding minder aandacht besteed aan het welbevinden van leerlingen. Daar springt de gemeente dus op in. Daarnaast pakt Ooststellingwerf de aanpak van leesproblemen op via de Bibliotheek op School en Bouw!

Ooststellingwerf wil de 408.000 euro aan NPO-gelden in twee keer besteden. Het eerste deel bestaat uit ongeveer 300.000 euro. ‘De coronacrisis is namelijk nog niet voorbij. Op dit moment kunnen we nog niet goed voorspellen wat de behoeftes van onze kinderen en jongeren in schooljaar 2022/2023 zijn.’

Nieuws

menu